Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze z połączeniem 7 ROD w Raciborzu - 26.03.2019

24 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Widok” w Raciborzu.

Zebranie odbyło się w hali Arena Racibórz, miało ono szczególny charakter, ponieważ w tym dniu nastąpiło oficjalne połączenie siedmiu raciborskich ROD. O godzinie 15:00 Pani Justyna Deptuła prezes ROD „Widok” otworzyła Walne Zebranie, przywitała przybyłych członków PZD oraz zaproszonych gości. członków zwyczajnych PZD uprawnionych do udziału w zebraniu było 682, przybyło 186 w związku z brakiem kworum zebranie odbyło się w drugim terminie. W przerwie Pani Prezes przedstawiła ustawę o RODO i wynikające z tego zadania i obowiązki dla Zarządów w sprawie ochrony danych osobowych. W sześciu ROD brak jest Domów Działkowca czy też siedziby Zarządu. Są to małe ogrody, dlatego budowa biura w każdym z nich jest ograniczona ze względu na wysokie koszty.Przedstawiony został program komputerowy DGCS PZD System, na którym będzie pracował ROD „Widok”.

Lucyna Cyrek sekretarz OZ Śl. odczytała uchwałę nr 850/2018 Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w sprawie połączenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Rameta”, „Ulga”, „Pod Widokiem”, „Żelbet”, „Relaks”, „Pokój” z Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Widok”. W wyniku połączenie ROD będzie nosił nazwę „Widok” jego powierzchnia będzie wynosiła 23,5838ha i obejmowała 459 działki rodzinne i 7 koloni.

Łączone ROD : Widok - 118 działek rodzinnych, Pod Widokiem – 35, Pokój – 118, Rameta – 29, Relaks – 36, Ulga – 82, Żelbet – 41.

O godzinie 15:30 ponownie Pani Justyna Deptuła otworzyła Walne Zebranie. Zgodnie z wytycznymi KR PZD wybrano Przewodniczącego zebrania oraz Prezydium. Przedstawiono porządek obrad i regulamin Walnego Zebrania. Każdy Zarząd złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe za kadencje i za rok 2018. Komisje Rewizyjne przedstawiły sprawozdania, badania bilansów i wnioskowały o udzielenie absolutorium ustępującym zarządom. Plan pracy na rok 2019 i na kadencję oraz preliminarz finansowy na 2019 rok dla połączonych już ROD przedstawiła Pani Justyna Deptuła. Dokonano wyboru nowych władz ogrodu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu weszli przedstawiciele wszystkich połączonych ROD.

Prezesem ROD „Widok” została wybrana jednomyślnie Pani Justyna Deptuła. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze podjęło 51 uchwał. Odbyła się się dyskusja, wiodącym tematem były sprawy finansowe połączonych ROD. Działkowcy wykazali duże zainteresowanie sprawami już wspólnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Widok.”

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio