Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Potrzebne spotkanie - 22.03.2019

W poniedziałek 18.03.2019r delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, w składzie Prezes OZ PZD- Marian Pasiński, Skarbnik OZ PZD- Stanisław Reska, Dyrektor Biura OZ PZD- Rafała Hawryluk odwiedziła biuro Waldemara Sługockiego– Senatora RP.

Głównym powodem spotkania było zaprezentowanie Panu Senatorowi stanowiska Polskiego Związku Działkowców w sprawie procedowanego aktualnie w Senacie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pan Senator Waldemar Sługocki jest członkiem senackiej komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która już jutro zajmie się projektem ustawy, a najprawdopodobniej w środę projekt trafi pod obrady Senatu.Pan Senator, odniósł się ze zrozumieniem do prezentowanej argumentacji Związku co do możliwych konsekwencji przyjęcia ustawy w obecnym kształcie. Zgodził się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD z dnia 12.03.2019r. Zapewnił, iż podejmie interwencje, na jutrzejszych obradach komisji i zwróci do się odpowiedniego Ministra o informacje- jaka może być skala potencjalnych roszczeń do gruntów, które podlegać będą zwrotowi z tytułu braku realizacji celu wywłaszczenia.

Liczymy, iż Senatorowie dostrzegą negatywne skutki projektu ustawy i dokonają stosownych poprawek by nie wywołać kolejnej lawiny roszczeń do gruntów, z których korzystają miedzy innymi działkowcy.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio