Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD - 21.03.2019

18 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, której przewodniczył prezes Okręgu Mazowieckiego Krzysztof Podlewski. W obradach wziął udział prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz wiceprezes Stanisław Zawadka. Głównym tematem obrad było zatwierdzenie i przyjęcie rocznego sprawozdania z prac Okręgu oraz bilansów i preliminarzy finansowych, a także uzupełnienie składu Rady. W czasie obrad skupiono się przede wszystkim na omówieniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w 2018 roku, a także sprawozdań finansowych oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Ważnym punktem posiedzenia było także uzupełnienie składu Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu osoby kandydata, nowym członkiem Rady został Bogusław Matysiak z ROD „Współpraca” w Łomiankach.

Sprawozdanie roczne z działalności Okręgu przedstawiła i omówiła p.o. dyrektora biura OZM PZD Małgorzata Rutowicz-Rak, która odpowiadała również na wszelkie zapytania i wątpliwości członków Rady, związane z działaniami Okręgu. Główna księgowa OZM PZD Monika Wójcik przedstawiła natomiast wszystkie szczegóły sprawozdania finansowego OZM PZD za rok 2018. Przekazała także członkom Rady założenia proponowanego preliminarza na rok 2019 rok. Podczas posiedzenia przyjęto również sprawozdanie roczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła i omówiła przewodnicząca Komisji Halina Kamińska.

Ważne informacje, dotyczące bieżących problemów dotykających Stowarzyszenie, przedstawił członkom Rady, goszczący na posiedzeniu prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Zwrócił uwagę na powstające obecnie nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy i związane z tym zagrożenia dla dalszego funkcjonowanie warszawskich ROD. Podkreślił, iż trwające do końca lutego konsultacje społeczne w sprawie studium można uznać za dobrze wykorzystany czas, ponieważ dzięki akcji informacyjnej biura Okręgu wpłynęło do urzędu miasta co najmniej kilkanaście tysięcy wniosków (w sprawie ujmowania ROD w planach zagospodarowanie dzielnic) – od zarządów ROD, działkowców oraz mieszkańców Warszawy.

Prezes skupił także uwagę członków Rady na innym ogólnopolskim problemie, stojącym przed ogrodami działkowymi, związanym z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jej szczegółowe zapisy mogą sprawić, iż uruchomiona zostanie lawina roszczeń do terenów zajmowanych obecnie przez ogrody działkowe, co stwarza realne zagrożenie dla ich istnienia. W związku z tym – jak poinformował prezes – Krajowa Rada PZD prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z przedstawicielami właściwego ministerstwa, aby zapisy nowelizacji, która obecnie trafiła do Senatu RP, nie były zagrożeniem dla działkowców. W związku z rzeczywistym zagrożeniem dla ROD, prezes podkreślił, iż potrzebna jest jedność, a także aktywność ogrodów, działkowców i organów PZD. Zaznaczył także, ze wszystkie najważniejsze bieżące informacje i szczegóły z życia Związku zamieszczone będą w najnowszym, powstającym właśnie wydaniu „Aktualności Związkowych” i zachęcał do zapoznania się z nimi.

W dalszej części obrad, Rada zajęła się omówieniem oraz zatwierdzeniem treści ważnych dla bieżącej działalności Okręgu uchwał. Przegłosowano między innymi uchwały w sprawie wyboru delegatów z ROD na okręgowy zjazd, w sprawie dni działkowca w 2019 roku, w sprawie korekty regulaminu Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, planu pracy Okręgu na 2019 rok, a także w sprawie opłaty ogrodowej, która pozostaje na niezmienionym poziomie (350 zł).

Posiedzenie Rady zakończono przyjęciem stanowisk w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy oraz w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

oma

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio