Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla działkowców i miłośników ogrodnictwa działkowego pn. „Zimowe spotkania z Ogrodem" - 08.03.2019

Szeroka tematyka poruszanych zagadnień spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców.  Podczas tegorocznych spotkań omówiono jakie istnieją możliwości zagospodarowania działek o charakterze ogrodniczym. Przedstawiono propozycje doboru gatunków i odmian do ogrodów ziołowych i owocowo-warzywnych. Zachęcano do prowadzenia nowoczesnych metod uprawy np. w skrzyniach i na podniesionych grządkach.

Wyjaśniono rolę rodzinnych ogrodów działkowych jako ważnego elementu przestrzeni miejskich o dużej bioróżnorodności oraz terenów o unikalnych walorach przyrodniczych. Zwrócono uwagę na znaczenie formy użytkowania działek oraz sposobu ich zagospodarowania, które przekładają się na odbiór ogrodów działkowych przez społeczność i samorządy lokalne.

Na wykładzie pt. „Ekologia w twoim ogrodzie” zorganizowanym wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznych Okręg Środkowo-Wschodni, określono wpływ sąsiedztwa rodzinnych ogrodów działkowych na środowisko przyrodnicze oraz wyjaśniono jakie działania podejmowane przez działkowców mogą decydować o jakości życia społeczności lokalnych. Podkreślano potrzebę istnienia i  funkcję jaką pełnią ogrody działkowe w przestrzeni miejskiej.

Podczas ostatniego spotkania, w którym uczestniczyła również radca prawny okręgu, Pani Anna Kurczuk,  wyjaśniono przepisy prawne obowiązujące w Stowarzyszeniu ogrodowym PZD.

Omawiane podczas szkoleń zagadnienia były ważne i potrzebne, a co najważniejsze -spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

 

Anna Ewa Michowska, instruktor ds. ogrodniczych Okręg w Lublinie

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio