Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konsultacje koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu - 01.03.2019

Tereny zieleni odgrywają bardzo ważną rolę, są one bowiem zielonymi płucami miast. W związku z coraz to bardziej rozwijającą się infrastrukturą w przyszłości rola zieleni miejskiej znacznie powiększy się. Zieleń jest nieodzownym elementem krajobrazu, podnosi poziom wrażeń estetycznych, jest kojarzona z rekreacją i wypoczynkiem, dlatego jest tak ważna w dzisiejszych czasach. Należy dołożyć wszelkich starań, aby miasta nie były tylko blokowiskami, betonową zabudową i asfaltem na drodze, ale także, aby każdy człowiek bez wyjazdu poza granicę miasta miał możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu pośród zieleni. Rośliny pomagają nam w oczyszczaniu zatrutego smogiem i spalinami powietrza, a także obniżają temperaturę i nawilżają powietrze, co sprzyja zdrowiu każdej żywej istoty, nie tylko ludzi, ale i też zwierząt.


W dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 1700 w sali konferencyjnej Muzeum Etnograficznego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące „Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu” w trakcie, którego omówiony został plan rozwoju terenów zielonych w Toruniu. Przeprowadzona została również dyskusja mająca na celu przedstawienie innych, niezawartych w omawianym dokumencie propozycji zmian oraz rozwoju terenów zielonych Torunia.

Choć większość konsultacji dotyczyła skwerów, parków, bądź lasów miejskich to znalazł się również moment na dyskusję w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To właśnie ogrody działkowe są największym skupiskiem aktywnie wypoczywających mieszkańców. W imieniu działkowców w spotkaniu udział wzięły pracownice Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców - starszy instruktor ds. ogrodnictwa - Blandyna Łubkowska oraz inspektor ds. administracyjnych - Oliwia Ciechomska. Omówione zostały możliwości skierowane w stronę Polskiego Związku Działkowców. Okręg Toruńsko – Włocławski PZD wielokrotnie zgłaszał do Urzędu Miasta Torunia pisemną chęć otwarcia swoich ogrodów na mieszkańców w związku z podjętym przez Krajową Radę PZD „Otwartym programem rozwoju ROD”, którego jednym z założeń było otwarcie ogrodów dla społeczności lokalnej. Mimo braku przychylności ze strony urzędu niektóre ogrody już na chwilę obecną w trakcie trwania sezonu w godzinach dziennych pozostawiają swoje bramy otwarte na mieszkańców Torunia, mimo iż nie zyskują z tego niczego, poza pochwałami ze strony otoczenia. Otwartość ogrodów na społeczność lokalną to nie tylko zwyczajne otwarcie bram, przykładem jednania mieszkańców z działkowcami są wizyty dzieci w wieku przedszkolnym w ogrodach, które z uśmiechami na twarzy poznają tajniki ogrodnictwa stawiając pierwsze kroki w działkowym świecie, bądź zorganizowany w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Prząśniczka” festyn rodzinny z okazji 40-lecia istnienia ogrodu, na który zaproszeni byli nie tylko działkowcy, ale i cała okoliczna społeczność lokalna. Przedstawiona propozycja ze strony władz miasta z pewnością zachęci kolejne ogrody do praktykowania otwierania bram dla mieszkańców miasta.

Jako działkowcy mamy prawo głosu, w związku z czym w biurze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu przy ul. Lubickiej 12a oczekujemy na kolejne pomysły z Państwa strony w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Toruniu, jakie moglibyśmy przekazać Prezydentowi Miasta Torunia. Uwagi możecie zgłaszać Państwo zarówno osobiście, jak i telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@pzdtorun.pl najpóźniej do dnia 13 marca 2019r.

St. Instruktor ogrodnictwa – B. Łubkowska
Inspektor ds. administracyjnych – O. Ciechomska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio