Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Miasto Poznań pomaga działkowcom - 01.03.2019

Realizując swój program pomocy mieszkaniowej dla niezamożnych mieszkańców Poznania, opracowany pod kierunkiem byłego Wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego, Urząd Miasta Poznania – Biuro Spraw Lokalowych w roku 2018 rozdysponowało posiadane mieszkania. Program ten w swych założeniach uwzględnia również osoby, które zamieszkują na terenach rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu.Działkowcy wnioskujący o przydział mieszkania otrzymują dodatkowe punkty mające duży wpływ na możliwość uzyskania mieszkania..

W roku 2018 z pośród złożonych wniosków przez osoby zamieszkujące na terenach ROD na liście przydziału mieszkań socjalnych znalazło się 11 wnioskodawców, a na liście mieszkaniowej 2 wnioskodawców. Jak wynika z powyższego w roku 2018 przydział na mieszkanie otrzymało 13 działkowców, którzy spełnili jeszcze dodatkowe kryteria przydziału tych mieszkań.

Jest to ciągle mało w morzu potrzeb, trzeba jednak podkreślić, że takie potraktowanie działkowców jest ewenementem w skali kraju i mamy nadzieję, że będzie ono kontynuowane w latach następnych.

Zadaniem zarządów ROD, na terenie, których zamieszkiwali ci działkowcy, jest nie dopuścić do powtórnego zamieszkania na tych działkach.

 

J.K.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio