Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju z dnia 22.02.2019 r. - 28.02.2019

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyło się XII w obecnej kadencji posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD Henryk Malik, a jako zaproszony gość uczestniczył w zebraniu Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju- Ryszard Burzyński.

Tematyka obrad obejmowała:

 • aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku,
 • sprawozdanie z działalności OS PZD w Szczawnie-Zdroju za 2018 r.,
 • sprawozdanie finansowe OS PZD w Szczawnie-Zdroju za 2018 r.,
 • Otwarty Plan Pracy ORS i OZS PZD w Szczawnie-Zdroju na 2019 rok.,
 • preliminarz finansowy OS PZD w Szczawnie-Zdroju na 2019 rok,
 • walne zebrania sprawozdawczo-
 • wyborcze w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku,
 • sprawy organizacyjne.

W pierwszej kolejności Prezes Okręgu omawiając aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i PZD przedłożył informację z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 25.01.br. Podczas posiedzenia KR PZD Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił ostatnie wydarzenia i konsekwencje, jakie mogą spowodować dla Związku i działkowców planowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niekorzystne zmiany w projekcie nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej”, a przede wszystkim przystąpienie przez samorządy terytorialne dużych miast do prac nad nowymi studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W świetle tych wydarzeń, zdaniem Prezesa Związku, nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem walki w obronie ogrodów działkowych. W toku obrad Krajowa Rada PZD przyjęła sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD, poprzedzone badaniem dokumentów przeprowadzonym przez Krajową Komisje Rewizyjna. Następnie KR PZD przyjęła plany pracy dla Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na rok 2019, jak również przyjęła obowiązujący w 209 roku preliminarz finansowy Jednostki Krajowej PZD. Krajowa Rada PZD omawiała również sprawy związane z wprowadzeniem nowego funduszu celowego w ROD tj. funduszu amortyzacyjnego, który posłużyć ma na remonty zużywającej się infrastruktury ogrodowej, bowiem wizerunek nowoczesnego, otwartego i estetycznego ROD przemawiają w obronie ROD w miastach.

Prezes OZS PZD poinformował, że Zarząd Okręgu wyraził swój sprzeciw przeciwko proponowanym rozwiązaniom prawnym – podejmując stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia

Realizując porządek obrad Okręgowa Rada Sudecka PZD, po zapoznaniu się z protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju z badania sprawozdania merytorycznego i finansowego ORS PZD za 2018 r. oraz z otwartym planem pracy OKR i OZS PZD i opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie preliminarza finansowego OZS PZD na rok 2019, zatwierdziła ww. dokumenty.

Następnie przyjęto informację w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, z której wynika, że dotychczas zgłoszono terminy ponad 100 walnych zebrań.

W sprawach organizacyjnych podjęto decyzję w sprawie ustalenia terminu zwołania X Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju na dzień 29 czerwca 2019 roku i na miejsce Zjazdu wyznaczono Kompleks Hali Sportowej przy ul. Słonecznej 1 w Szczawnie-Zdroju. Ponadto ustalono liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd wybieranych na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego wg następującego klucza:

 • rodzinny ogród działkowy do 500 działek użytkowanych będzie reprezentować 1 delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • rodzinny ogród działkowy od 501 do 1000 działek użytkowanych będzie reprezentować 2 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • rodzinny ogród działkowy od 1001 do 2000 działek użytkowanych będzie reprezentować 3 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów,
 • rodzinny ogród działkowy powyżej 2000 działek użytkowanych będzie reprezentować 4 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

W toku obrad członkowie OZS PZD podjęli 7 uchwał, wynikających z przyjętego porządku posiedzenia.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

Okręg Sudecki PZD

w Szczawnie-Zdroju

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio