Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kompleksowe szkolenie członków organów ROD w Okręgu w Koszalinie - 17.01.2019

W dniach 12 i 13 stycznia 2019 roku odbyło się kompleksowe szkolenie osób funkcyjnych w organach ROD okręgu PZD w Koszalinie. Szkolenie poświęcone było problematyce zwołania, przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD okręgu zgodnie z Wytycznymi Krajowej Rady PZD dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku. Szkolenie obejmowało rozpatrzenie i omówienie  problematyki walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w trzech blokach tematycznych: organizacyjno-statutowym, komisji rewizyjnych ROD i księgowości ROD.  Zajęcia w poszczególnych blokach tematycznych prowadzili: organizacyjno -statutowe problemy walnych zebrań omówili wiceprezes OZ i dyrektor biura OZ Ryszard Nowak wraz z Sekretarz OZ Zuzanną Sugier, rolę i zadania komisji rewizyjnych ROD w organizacji i przebiegu walnych zebrań omówiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Genowefa Kotewicz,       a sprawy dotyczące przygotowania właściwych sprawozdań finansowych za 2018 rok i preliminarzy na 2019 roku przedstawiła zebranym główna księgowa OZ Barbara Sienkiewicz. W szkoleniu brali udział prezesi/sekretarze ROD, przewodniczący komisji rewizyjnych ROD, skarbnicy/księgowi ROD. Całością szkolenia kierował Prezes okręgu Marian Sekulski, który na zakończenie podsumował  przebieg szkolenia i określił najważniejsze zadania dla organów ROD dotyczące organizacji i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz omówił zagadnienia dotyczące bieżącego funkcjonowania Związku, Okręgu i ROD. W szkoleniu udział wzięło 176 osób.

R.N

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio