Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręg Łódzki PZD nie składa broni w walce o ROD „Księży Młyn” w Łodzi - 16.01.2019

Mimo dużego zaangażowania Okręgu Łódzkiego PZD oraz Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Księży Młyn” w Łodzi w prace planistyczne poprzedzające uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które polegało na kierowaniu licznych wystąpień, zgłaszania zastrzeżeń i uwag na każdym etapie prac, brania udziału w warsztatach i konsultacjach społecznych dotyczących tego tematu, jak również wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej i wyrażenia negatywnego stanowiska przez Prezesa Okręgu Łódzkiego w zakresie projektowanej uchwały, w dniu 27 grudnia 2018r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza oraz ulic: Milionowej, Jana Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej.

Postanowiono zmienić przeznaczenie terenu zajmowanego przez ponad 60 lat przez ogród działkowy na teren zieleni miejskiej urządzonej. Wiązać się to będzie z koniecznością likwidacji 125 działek rodzinnych i domu działkowca o powierzchni blisko 300 mw Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Księży Młyn” w Łodzi. Okręg Łódzki PZD jednak nie składa broni.

Pismem z dnia 9 stycznia 2019r. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD skierował do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie i stwierdzenie, iż uchwała podjęta została niezgodnie z prawem. W piśmie wskazano na uchybienia, jakie zdaniem Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD zostały popełnione w toku postępowania planistycznego oraz podkreślono sprzeczność podjętej uchwały z ogólnymi zasadami odnoszącymi się do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wiarą, iż Wojewoda Łódzki podejmie słuszną decyzję. 

Wystąpienie Okregowego Zarządu Łódzkiego PZD dostępne do pobrania w linku 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio