Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie władz samorządowych z działkowcami w Delegaturze Rejonowej w Tarnowskich Górach - 14.01.2019

11 stycznia br. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Tarnowskich Górach odbyła się narada Prezesów ROD i zespołu osób do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku.

Kierownik Delegatury Piotr Mioduszewski przywitał wszystkich przybyłych i gości przedstawicieli władz samorządowych: panią Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławę Umińską-Duraj, Posła na Sejm Tomasza Głogowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Tarnowskie Góry Franciszka Nowaka. Okręgowy Zarząd Śląski PZD reprezentowali Prezes Józef Noski wraz z I wiceprezesem Janem Radołą.

  

Kierownik Delegatury w swoim przemówieniu omówił szczegółowo kwestię przygotowań i obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 r. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski, który kontynuując wcześniej rozpoczęty temat, podkreślił jak istotna i niezbędna jest praca działaczy PZD w zakresie w/w zebrań. Prezes odniósł się również do Stanowiska Krajowego Zarządu PZD z dnia 21.12.2018r. w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Uświadomił przybyłym na spotkanie osobom jak ważna jest aktywność członków PZD w tworzeniu nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby nie dopuścić do usunięcia z nich ROD.

Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj mówiła o bardzo dobrej współpracy pomiędzy Miastem a Delegaturą i podlegającymi pod nią Ogrodami. Wspomniała o organizowanych wspólnie z ROD i Rolnikami dożynkach powiatowych. Ponadto podkreśliła, że ROD są wizytówką Miasta i jego zielonymi płucami, zapewniając o dalszej współpracy.

Tomasz Głogowski jako Poseł Ziemi Tarnogórskiej przekonywał, że ROD są bliskie jego sercu i będzie w swoich działaniach popierał ruch ogrodnictwa działkowego.

W imieniu Burmistrza Tarnowskich Gór, Radnych i Urzędu Miasta głos zabrał Franciszek Nowak, który zapewnił, że wszystkie ROD wraz ze swoją nazwą są ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Rady Tarnowskich Gór zapewniał o bezpieczeństwie Ogrodów i braku jakichkolwiek złych zamiarów w stosunku do nich ze strony władz Miasta.

Wiceprezes OZ Śl. PZD Jan Radoła w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i odpowiedział na zadawane przez przybyłych pytania.

Na koniec spotkania przybyli złożyli sobie życzenia Noworoczne wyrażając nadzieję, że rok 2019 będzie bardzo dobry zarówno dla działkowców, jak i posłów oraz włodarzy Miast i Gmin.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio