Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konsultacje społeczne dot. nowego studium dla Warszawy - 06.11.2018

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie opracowywanego nowego studium dla Warszawy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta na dziesięciolecia.

Studium z 2006 roku zdezaktualizowało się. Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczynamy pracę nad nowym Studium dla Warszawy, która dąży do tego, by być miastem przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców i jednocześnie otwartą metropolią.

Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:
• miasto nie będzie się rozlewało
• koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze
• miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi)
• mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać
• zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

Nowe studium powstanie za około dwa i pół roku. To czas niezbędny na m.in. zrobienie wymaganych analiz, sporządzenie wariantowych koncepcji, uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, a potem projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych.

Studium dopiero zaczyna powstawać. Każdy może wziąć udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy!
Lista zaplanowanych na terenie wszystkich dzielnic Warszawy punktów konsultacyjnych znajduje się pod linkiem.

Mariusz Gaj – dyr. biura Okręgu Mazowieckiego PZD
źródło: um.warszawa.pl

Foto: pixabay.com

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio