Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie - 06.11.2018

29 października 2018 roku w Domu Działkowca ROD „Przyjaźń” przy ul. Gronowej w Częstochowie odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych.

Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja związku oraz działkowców jak również przyjęcie regulaminu Okręgowej Rady.

Prezes Okręgu Andrzej Wosik szeroko omówił aktualną sytuację zwracając szczególną uwagę na sprawy poruszane podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady w dniu 25.10.2018 roku. Ponadto poddał ocenie obchody tegorocznych Dni Działkowca na naszym terenie. Prezes podkreślił, że odbywające się w roku bieżącym uroczystości ogrodowe były bardzo dobrze przygotowane. Szkoda tylko, że nie wszystkie ogrody zdecydowały się na ich organizację. Okazją jest trwający jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezes zaapelował o aktywny udział w uroczystościach patriotycznych we wszystkich miejscowościach, w których działalność prowadzą działkowcy.

W swoim wystąpieniu Prezes poinformował o przygotowanych restrukturyzacjach w naszym stowarzyszeniu, co wiąże się z zmianami w wynagradzaniu działaczy za ich społeczną pracę. Prezes przedstawił również do dyskusji sprawy proponowanych podwyżek cen energii na 2019 rok, gospodarkę odpadami oraz wyniki wyborów samorządowych.

Sekretarz Okręgu zapoznał uczestników z przygotowanym Regulaminem Okręgowej Rady PZD.

Kolejne tematy posiedzenia przedstawione przez Sekretarza OZ dotyczyły wdrażania przez jednostki ROD wytycznych w sprawie ochrony danych osobowych, programu DGCS PZD System, powołania Ośrodka Finansowo-Księgowego, gospodarki odpadami oraz realizacji inwestycji i remontów ze szczególnym uwzględnieniem programu budowy biur w ROD.

Okręgowa Rada przyjęła jednogłośnie regulamin Okręgowej Rady oraz dwa dokumenty: Stanowisko w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz list gratulacyjny do Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.


Adam Więcławik, Sekretarz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio