Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady z prezesami zarządów ROD - 29.10.2018

W dniach 22-25 października 2018 r. w siedzibie PZD Okręgu w Szczecinie odbyły się narady z prezesami zarządów ROD z całego okręgu szczecińskiego. Co było tematem tych spotkań?

 

Główną tematyką narad było:
• przedstawienie aktualnej sytuacji PZD;
• przedstawienie wytycznych dotyczących przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych;
• projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• omówienie wyników kompleksowych kontroli ROD w 2018 r. w zakresie administracyjnym i finansowym;
• omówienie najczęstszych błędów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczania inwestycji w ROD;
• prezentacja programu DGCS PZD System;
• przedstawienie zalet ośrodka finansowo–księgowego działającego przy Okręgu.

Narady prowadził dyrektor biura Tomasz Olkuski omawiając wyniki kontroli w ROD w zakresie spraw administracyjnych i najczęściej pojawiających się błędów zwracając szczególną uwagę na prawidłowe prowadzenie dokumentów formalno-prawnych w ROD, jak i wszelkiego rodzaju rejestrów ROD. Jako koordynator RODO w Okręgu przedstawił również stopień wdrożenia przepisów RODO w kontrolowanych ROD. W zakresie kontroli finansowej swoje uwagi przedstawiła Katarzyna Seweryn – księgowa OFK zwracając uwagę, iż w ROD, których księgowość prowadzona jest przez ośrodek finansowo–księgowy, dokumentacja ta prowadzona jest zgodnie z przepisami i wytycznymi Jednostki Krajowej. Następnie główna księgowa Romualda Wilmowicz przedstawiła zalety ośrodka finansowo–księgowego prowadzonego przez Okręg, kładąc głównie nacisk na to, iż księgowe tam zatrudnione są osobami wyspecjalizowanymi w księgowości ROD i zawsze służą merytoryczną pomocą a świadczone usługi są na najwyższym poziomie.

Prezes PZD Okręgu w Szczecinie Tadeusz Jarzębak przedstawił aktualną sytuację w Związku. W szczególności zwracał uwagę na przyszłoroczny rok, który będzie rokiem wyborczym w PZD oraz na to, aby Zarządy ROD przygotowały się prawidłowo i rzetelnie do walnych zebrań sprawozdawczo–wyborczych. W tym miejscu zasygnalizowane również zostało zaangażowanie Jednostki Krajowej w nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to nowelizacja szerzej omawiana byłą w późniejszej części narady przez radcę prawnego Michała Terę.

Michał Tera zaprezentował również zgromadzonym główne założenia i zasady zawarte w rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nadto zwrócił szczególną uwagę na uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców podjęte w tym zakresie i szeroko je omówił.

Każda narada zwieńczona była prezentacją programu DGCS PZD System, służącego do obsługi administracyjnej i księgowej ROD.

MT

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio