Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium prezesów żorskich ROD. - 26.09.2018

Żory, miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim. Liczą 61 tysięcy mieszkańców.  W Żorach znajduje się 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Od 2002 roku prezesi tych ogrodów tworzą Kolegium Prezesów na podstawie Uchwały OZ Śląskiego w Katowicach.

7 września na terenie ROD "Aster" odbyło się kolegium prezesów żorskich ROD.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Pan Waldemar Socha - prezydent miasta Żory

Pan Jan Radoła - I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach

Pan Józef Piertek - członek Okręgowej Rady PZD w Katowicach

Pan Józef Tomas - kierownik biura Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku

oraz prezesi zarządów ROD:

Pani Lucyna Cyrek - prezes ROD „Aster”

Pani Janina Wychrystenko - prezes ROD „Bratek”
Pani Anna Hałucha - prezes ROD „Calineczka”

Pani Irena Fijałkowska - prezes ROD „Chemik”

Pan Alojzy Kokociński - prezes ROD „Irys”

Pan Bronisław Włoszczyński - prezes ROD „Jagódka”

Pan Lech Radajewski - prezes ROD „Józefa Kłapczyka”

Pan Wiktor Wrzos - prezes ROD „Jutrzenka”
Pani Jadwiga Janecka - prezes ROD „Pod Kasztanami”

Pan Zdzisław Skórzak - prezes ROD „Stokrotka”

Pani Danuta Zwierzyńska - prezes ROD „Wisienka”

Pan Wiesław Cibor - prezes ROD „Wrzos”

Pan Wiesław Wilga - prezes ROD „Zielony Jar”

 

Lucyna Cyrek powitała zaproszonych gości i prezesów ROD. Zaprosiła do rozmowy na tematy dotyczące związku, problemów ROD, jak i oczekiwań wobec PZD i UM Żory.   Prezesi dwóch ROD zwrócili się z prośbą do Pana Prezydenta o pomoc UM w  zakresie naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do ogrodów. Kolejne prośby to utworzenie miejsc postojowych przy trzech ROD. Poruszono problemy utrzymania porządku i czystości przy ROD. Została złożona propozycja wspólnego konkursu ROD i UM na  „Najładniejszą działkę ROD w Żorach”. Zasady i kryteria oceny zostaną opracowane wspólnie z UM Żory.

 

Pan Jan Radoła - I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach - przedstawił  Apel i Stanowisko KR PZD  w sprawie wyborów samorządowych. KR PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ROD w Polsce. Problemy działkowców są problemami wszystkich mieszkańców, dlatego muszą być rozwiązywane przy udziale samych zainteresowanych. Nasza organizacja ma obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym dla dobra działkowców i ogrodów. Pan Jan Radoła zwrócił się z zapytaniem do Pana Prezydenta czy istnieje możliwość utworzenia nowego ROD lub powiększenia innych, ponieważ zapotrzebowanie mieszkańców Żor na działki jest bardzo duże. Pan Waldemar Socha, prezydent miasta Żory, podziękował za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu oraz zapoznania się z problemami i oczekiwaniami działkowców. Opowiedział o prowadzonych inwestycjach, modernizacji naszego miasta oraz planach na kolejne lata. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie wszystkich propozycji w formie pisemnej i udziału prezesów w konsultacjach przy w/w zagadnieniach.

Prezesi ROD podziękowali Panu prezydentowi miasta Żory za dobrą współpracę, za okazaną pomoc i przychylność UM do żorskich ogrodów.

W dalszej części spotkania omówiono również bieżące sprawy naszej rybnickiej delegatury. Podsumowano organizację Rejonowych Dni Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Powstańców Śląskich” w Raciborzu. Poruszono temat zasad przetwarzania danych osobowych w ogrodach, budowy biur dla zarządów ROD oraz sprawę znowelizowanej instrukcji kancelaryjnej ROD.                                                          

 

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio