Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczysty Jubileusz 65-lecia ROD "Kolejarz" w Jarosławiu - 17.09.2018

W dniu 1 września 2018 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”  zabrzmiał hymn Polskiego Związku Działkowców, okazją ku temu był Jubileusz 65-lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Jarosławiu.

Licznie przybyłych działkowców oraz gości w osobach I Wiceprezes Okręgu Podkarpackiego PZD Pani Ireny Hermańskiej oraz członka Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD, a zarazem Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD w Jarosławiu Pana Andrzeja Wąsowicza powitał  Prezes Zarządu ROD ”Kolejarz” Bolesław Kalinowski.

W dalszej części wystąpienia Prezes Bolesław Kalinowski przedstawił krótki rys historyczny ogrodu. Powstanie Ogrodu Działkowego datowane jest na  2 listopada 1953 roku . Wtedy to Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu przydzielono grunty przeznaczone na Zakładowy Ogród Działkowy Związku Zawodowego Kolejarzy przy stacji PKP w Jarosławiu. Obecnie ROD „Kolejarz”, zajmuje obszar o powierzchni 3,080 ha na którym usytuowanych jest 56 pięcioarowych działek.

Kolejnym punktem było wystąpienie I Wiceprezes Okręgu Podkarpackiego PZD Pani Ireny Hermańskiej. Reprezentując Krajową Radę PZD, przekazała na ręce Prezesa ogrodu Pana  Bolesława Kalinowskiego okolicznościowy puchar i dyplom wraz z licznymi upominkami ufundowanymi przez Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

W bardzo podniosłej atmosferze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń związkowych i dyplomów zasłużonym i wyróżniającym się działkowcom, którzy przyczynili się do rozwoju Ogrodu. Wiceprezes Okręgu w asyście członka Zarządu i Prezesa ROD dokonali uhonorowania wybranych działkowców brązowymi odznaczeniami „Zasłużony Działkowiec” i okolicznościowymi dyplomami. Po oficjalnych uroczystościach działkowcy biesiadowali przy muzyce. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.


Tekst i zdjęcie:

Bolesław Kalinowski
Prezes ROD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio