Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dni Działkowca Okręgu w Szczecinie - 17.09.2018

Dnia 8.09.2018 r. dla działkowców miasta Nowogardu to dzień szczególny. Ogród im. J. Słowackiego święci w tym roku 70-lecie swojego istnienia. Podobnym jubileuszem legitymują się struktury okręgowe, gdyż w czerwcu 1948 r., odbył się drugi Walny Zjazd Delegatów Towarzystw Ogrodniczych, który wybrał organy statutowe Województwa Szczecińskiego, od tego momentu rozpoczęło się w pełni zorganizowane funkcjonowanie ogrodów zrzeszonych w Związku. Te dwa jubileusze, postanowiliśmy połączyć w jedno święto wraz z Okręgowymi Dniami Działkowca, organizowanymi w Nowogardzie w ramach Gminnych Dożynek, wspólnie z władzami gmin.

O godz. 9:00, w odświętnie udekorowanej sali konferencyjnej Domu Działkowca, ogrodu Jubilata, odbyło się poszerzone uroczyste posiedzenie Rady Okręgowej, w której udział wzięli członkowie Rady, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD oraz zaproszeni wyróżnieni działkowcy.

 

W okolicznościowym wystąpieniu Prezes Okręgu przedstawił drogę, jaką trzeba było przejść od początków gospodarowania na Ziemi Szczecińskiej do obecnego stanu ROD. Szczególny nacisk położył na rozwój ogrodów w latach 80 tych, po pełnym usamodzielnieniu się ruchu działowego i utworzeniu Polskiego Związku Działkowców oraz przyjęcia nowych regulacji prawnych w ustawie o Pracowniczych Ogrodach Działkowych z 1981 r. Był to bowiem zwrot w rozwoju ogrodów działkowych.

Wspominając lata minione, nie sposób było pominąć zasłużonych działaczy, tj. Konopelko, Herman, Roszkowski, Bogaczyński, Sternal, Dąbrowski, Pankowski, Pietras, Hałubek, Cimoszko, Kuczera, Pacała, Piasecki, Kruszyna, Szklarski, Korzeniowski, Madej, Mierzwa, Ciesion, Marciniak, Mołda, Jabłoński, Szuchmielski i wielu, wielu innych, którzy kładli podwaliny pod dzisiejszy dorobek.

Rada Okręgowa na posiedzeniu przyjęła dwie uchwały i jeden apel które prezentujemy [TUTAJ]

Prezes, korzystając z okazji, omówił dwa ważne dokumenty przyjęte ostatnio przez Krajową Radę w sprawie nadchodzących wyborów.

W trakcie posiedzenia odznaczono działkowców, odznakami związkowymi oraz wyróżniono dyplomami działaczy za pracę w ogrodzie.

Właściwe uroczystości odbyły się na terenie boiska sportowego na Osiedlu Bema.

O godz. 11:00 uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem celebrowanym przez ks. Proboszcza, który w słowach homilii mocno akcentował wysiłek rolników oraz działkowców w pozyskiwaniu plonów i przywiązaniu do ziemi. Uroczystość była urozmaicona elementami dożynkowymi w składaniu darów, poświęceniu plonów, wieńców i chleba. Po uroczystości barwny korowód prowadzony przez konną banderię i kapelę ludową, przemaszerował na centralne miejsce uroczystości.

Burmistrz Nowogardu, pan Robert Czapla, wraz z Prezesem Okręgu przywitał wszystkich uczestników, w tym delegacje rolników, działkowców, zaproszonych gości i mieszkańców miasta.

Na miejscu uroczystości już od rana były rozlokowane stoiska dożynkowe, poszczególnych sołectw oraz stoiska rodzinnych ogrodów działkowych reprezentujących Okręg, które trzeba przyznać prezentowały się dobrze.

Po wręczeniu tradycyjnego chleba przez Starostów dożynek, gospodarze-organizatorzy udali się do uczestników, dzieląc się chlebem i składając życzenia, aby zawsze ten chleb był na polskich stołach.

Po dokonanej ocenie prezentowanych wieńców dożynkowych, rozdzieleniu nagród i wyróżnień, przeplatanych występami kapeli ludowych, głos zabrał Prezes Okręgu, przekazując pozdrowienia od Prezesa Związku pana Eugeniusza Kondrackiego dla wszystkich działkowców.

W swoim wystąpieniu oficjalnym, Prezes Okręgu mocno zaakcentował społeczne znaczenie ogrodów działkowych, programy rozwojowe nakreślone przez Jednostkę Krajową oraz zaapelował o poszerzanie współpracy z samorządami gmin oraz o wsparcie przez te samorządy rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących w miastach.

Do głosu wystąpienia przyłączył się Prezes Okręgu Koszalin pan Marian Sekulski, przekazując jednocześnie życzenia dla działkowców okręgu szczecińskiego.

Na estradę wkroczyli uhonorowani odznakami związkowymi oraz ogrody Jubilaci, którym wręczono puchary i dyplomy od Prezesa Związku i Okręgu. W dalszej kolejności nagrodzono uczestników organizowanych konkursów ROD Roku 2018 Okręgu Szczecińskiego i Wzorowa Działka Roku 2018 Okręgu Szczecińskiego.

Wszystkim wydarzeniom dzielnie towarzyszyła kapela ludowa, a stoisko okręgu organizowało animacje dla dzieci.

Po zakończonej celebrze działkowców „do pracy” przystąpili artyści, którzy do późnych godzin bawili uczestników swoimi występami.

Pogoda była wspaniała, a więc cała impreza udała się znakomicie. W taki oto sposób obchodziliśmy swoje okręgowe święto, a w tym samym czasie odbywały się ogrodowe Dni Działkowca w 11 ROD naszego Okręgu.

 

mgr Tadeusz Jarzębak

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

                                                                                                                          

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio