Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy Okręgu Sudeckiego świętują jubileusze powstania ogrodów - 04.09.2018

Ruch ogrodnictwa działkowego datuje się w naszym kraju już od ponad 120 lat i obchodzenie jubileuszy powstania stało się naszą tradycją narodową.

W Okręgu Sudeckim w bieżącym roku dotychczas dwa Ogrody świętowały jubileusze, a mianowicie: Rodzinny Ogród Działkowy „Lech” w Ołdrzychowicach – 50 lecie założenia i „Pod Skałką” w Nowej Rudzie – 40 lecie, gdzie uroczystość z okazji jubileuszu połączona była z Ogrodowymi Dniami Działkowca.

Do udziału w uroczystościach Zarządy ROD wystosowały zaproszenia do Prezesa Polskiego Związku Działkowców, Prezesa Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju, zaprzyjaźnionych organizacji i osób zasłużonych dla rozwoju i umocnienia ruchu ogrodnictwa działkowego oraz władz samorządowych.

W obchodach oprócz działkowców uczestniczyła społeczność lokalna, a z ramienia Prezesa OR Sudeckiej PZD udział wzięli członkowie Okręgowej Rady.

Dla w/w Ogrodów z okazji jubileuszy zostały ufundowane puchary okolicznościowe: od Prezesa PZD- Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz od OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju.

Otwierając uroczystości w Ogrodach Prezesi ROD wygłosili referaty okolicznościowe i przemówienia nt historii i tradycji swoich Ogrodów.

Podczas imprez  ogłoszone zostały wyniki konkursów ogrodowych, a ich laureatom wręczono dyplomy i upominki rzeczowe. Zasłużonym  działkowcom wręczono odznaczenia związkowe „Zasłużonego Działkowca”. Podkreślić należy, że wyróżnieni działkowcy swoją społeczną pracą bezinteresownie poświęcają się dla dobra społeczności ogrodowej, często dzieląc swój czas pomiędzy wykonywanie pracy zarobkowej, obowiązki rodzinne i działalność na rzecz Ogrodu, nie oczekując w zamian żadnego wynagrodzenia. Tak więc podczas obchodów Dni Działkowca jest znakomita okazja, aby poprzez uhonorowanie odznaczeniami związkowymi,  wyrazić uznanie dla ogrodowych społeczników, przekazujących własne doświadczenie i wiedzę swojemu środowisku działkowemu, dzięki czemu sprawiają, że ogrody działkowe wpisują się aktywnie w działalność lokalnych społeczności.

Podczas obchodów przedstawiciele Okręgowej Rady Sudeckiej PZD zabierając głos informowali o bieżącej sytuacji działkowców, Ogrodów i PZD, w związku ze zmianami w prawie zewnętrznym i wynikającym z tego statusem prawnym działkowców i ROD.

Zarządy Ogrodów przygotowały dla osób uczestniczących w imprezach poczęstunki z wykorzystaniem plonów działkowych, przy degustacji których w swojskiej atmosferze szybko minął czas do zakończenia imprez. Dobra atmosfera towarzysząca takim imprezom przekłada się na budowanie pozytywnego  wizerunku całej organizacji i Ogrodów działkowych, a w konsekwencji na poszanowanie  praw działkowców zagwarantowanych naszą ustawa o ROD.

Powyższe świadczy, iż organizacja jubileuszy ma wpływ na umacnianie jedności Polskiego Związku Działkowców, co za tym idzie rozwój i szersze otwarcie Ogrodów na lokalną społeczność z korzyścią dla działkowców.

W ROD Okręgu Sudeckiego trwają przygotowania do kolejnych jubileuszy, o których z pewnością będziemy informować.

 

Lidia Miszta

st. inspektor

Okręg Sudecki

zdjęcie: pixabay.com

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio