Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Otwarty Program Rozwoju ROD spotyka się ze zrozumieniem i poparciem władz samorządowych Włocławka. - 30.08.2018

W ostatnim czasie jednym z priorytetowych zadań dla Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD była realizacja przyjętego w dniu 14 marca 2018 r. przez członków Krajowej Rady PZD „Otwartego Programu Rozwoju ROD”. Celem przedmiotowego programu jest m.in. zaspokojenie narastających potrzeb rodzin na działki w ROD poprzez rozwój istniejących oraz tworzenie nowych rodzinnych ogrodów działkowych. W tym miejscu należy podkreślić, iż rozwój ogrodów to dzisiejsze oczekiwanie tysięcy polskich rodzin: od młodych małżeństw po osoby w wieku emerytalnym. Obecna sytuacja materialna wielu rodzin wciąż nie pozwala na wypoczynek w turystycznych miejscowościach Polski, czy za granicą, a ogrody działkowe są doskonałym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W celu realizacji projektu władze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców skierowały pisma do wszystkich samorządów znajdujących się w naszym Okręgu. Zainteresowanie współpracą wykazał Prezydent Miasta Włocławka, który w odpowiedzi na wysłane pismo przedstawił możliwość przekazania na rzecz działkowców naszego Okręgu, gruntów o łącznej powierzchni 10,0514 ha. Przedmiotowe grunty posłużyłyby na powiększenie dwóch rodzinnych ogrodów działkowych we Włocławku. Mamy nadzieję, że pozytywny odzew na nasze pisma pojawi się także od przedstawicieli innych miast oraz gmin.

Paulina Klimowska

insp. terenowo – prawny Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio