Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca 2018 i Jubileusz 110 – lecia ROD im. St. Czarnieckiego w Ostrowie Wielkopolskim. - 27.08.2018

W dniu 18 sierpnia 2018 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Czarnieckiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2018 połączone z Jubileuszem 110 - lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Czarnieckiego. W uroczystości wzięło udział ponad 200 działkowców z Kalisza, Ostrowa Wlkp., Konina, Pleszewa, Jarocina, Kępna, Ostrzeszowa, Krotoszyna, Koła, Turku i Słupcy oraz zaproszeni goście.

Wśród zaproszonych gości byli:

- Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Wojew. Wielkopolskiego

- Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Wojew.Wielkopolskiego

- Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

- Paweł Rajski - Starosta Powiatu Ostrowskiego

- Marian Herwich - Przewodn. Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp.

- Ryszard Taciak - Dyrektor Kancelarii Sejmiku Wojew.Wlkp.

oraz przedstawiciele policji, redaktorzy prasy lokalnej, media.

Udział brali przewodniczący kolegiów prezesów ROD z 9 rejonów, prezesi i członkowie Zarządów ROD, kierownictwo Okręgu, członkowie Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Kaliszu. Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego i hymnu działkowców uroczystości otworzył i powitał wszystkich działkowców i zaproszonych gości Prezes Okręgu w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk. Szczególnie serdecznie powitał Zarząd i działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Czarnieckiego, na terenie którego odbywały się uroczystości okręgowe i jubileuszowe. W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu PZD w Kaliszu przekazał Zarządowi ROD z okazji Jubileuszu 110 – lecia założenia Ogrodu życzenia, dyplom okolicznościowy, okazały puchar oraz upominki rzeczowe od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Wszystkim działkowcom oraz uczestniczącym gościom Prezes Okręgu przekazał serdeczne życzenia, a Zarządowi ROD – Jubilatowi przekazał puchar kryształowy, dyplom oraz upominki rzeczowe w postaci sprzętu ogrodniczego. W części oficjalnej Prezes Okręgu wraz z członkami Kierownictwa Okręgu wręczył Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu oraz Staroście Powiatu Ostrowskiego Panu Pawłowi Rajskiemu za długoletnią współpracę odznaki „Za Zasługi dla PZD”. Oficjalnym gościom Prezes Okręgu wręczył dyplomy okolicznościowe i podziękowania za długoletnią współpracę z Polskim Związkiem Działkowców i udzielaną pomoc finansową na modernizację infrastruktury ogrodowej, w tym dla Pani Beaty Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. Panu Marianowi Herwichowi oraz Pani Marzenie Wodzińskiej Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zasłużonym działkowcom wręczono odznaczenia związkowe „Za Zasługi dla PZD”, złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec”, w tym dla zasłużonych działaczy Zarządu ROD im. St. Czarnieckiego z okazji Jubileuszu.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali rolę ogrodów działkowych w miastach, jubileusz 110 – lecia ROD im. St. Czarnieckiego oraz dobrą współpracę samorządów z Polskim Związkiem Działkowców. Przewodniczący Okręgowej Komisji Konkursowej ogłosił wyniki konkursów okręgowych w 2018 roku. Laureatom konkursów okręgowych „Wzorowa Działka 2018” i „Rodzinny Ogród Działkowy 2018” wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Po oficjalnej uroczystości serwowano uczestnikom poczęstunek i napoje. W trakcie uroczystości przygrywał zespół muzyczny. Uroczystości zakończono zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin.

Dyrektor Biura Okręgu w Kaliszu Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio