Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczysty Jubileusz 40 –lecia ROD „ Raj” w Gorzycach . - 24.08.2018

40 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się zanucić dziś za Andrzejem Rosiewiczem…

Tymi słowami w niedzielne popołudnie 19 sierpnia br. w Gminnym  Ośrodku Kultury w Gorzycach rozpoczęła się uroczystość urodzinowa ROD Raj w Gorzycach.

Prowadzący w imieniu Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Raj” w Gorzycach przywitali  zaproszonych gości, wśród których znaleźli się :

Przedstawiciele PZD Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Pani Agnieszkę Sycz – Prezesa Okręgowego Zarządu Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie i Pan Jana Lisa - wiceprezes Okręgowego Zarządu Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie.

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Pan Władysław Stępień

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego  Pan Paweł  Bartoszek

Wójt Gminy Gorzyce – Pan Leszek  Surdy

przedstawicielka Rady Powiatu – Pani Teresa Lipińska

Skarbnika gminy - Pani Martę Mazur- Matyka

Sekretarza gminy- Pan Adam Kumor

oraz radni gminy Gorzyce i przedstawiciele komisariatu Policji oraz Przewodniczący Osieli

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach Krzysztof Laskowski

Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach Monika Hara-Pałkowska a także pracownicy Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu

Uroczystego otwarcia Obchodów dokonała PaniAgnieszka SyczPrezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego.

Prezes ROD Raj Bogdan Mróz wygłosił okolicznościowy referat przypominając jak 40 lat temu w 1978 roku w Gorzycach zostały powołane Pracownicze Ogrody Działkowe.

Głównym założycielem i pomysłodawcą ogrodów w Gorzycach był dyrektor ówczesnych  zakładów Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach – Pan Jan Krzemiński.

Bezpośrednim tworzeniem ogrodów zajął się inż. Leśniak – główny inżynier i wicedyrektor WSK.

Na początku ogrody zrzeszały około 110 działkowców. Dzisiaj „zielone płuca” Gorzyc   w 3 ogrodach zlokalizowanych w centrum osiedla stanowi  267 działek-uprawianych z pasją i miłością.

Najważniejszym  punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń Polskiego Związku Działkowców. Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” został uhonorowany Pan Leszek Surdy – wójt Gminy Gorzyce. Uroczystej dekoracji dokonała Pani PrezesAgnieszka Syczoraz v-ce Prezes Jan Lis.

Kolejnym  wyjątkowym  akcentem było wręczenie prezesowi ROD Jubileuszowego  pucharu i pamiątkowego dyplomu od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Życzenia w imieniu Pana Prezesa złożyła Pani PrezesAgnieszka Syczi v-ce Prezes Jan Lis.

Następnie posypał się deszcz nagród dla działkowców-laureatów w konkursach na najładniejsze działki organizowanych przez Wójta Gminy, Starostę Powiatu i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dalszej części uroczystości Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Raj” w Gorzycach okolicznościowymi medalami oraz drobnymi upominkami uhonorował tych działkowców, którzy w sposób szczególny dbają nie tylko o swoje działki, ale również włączają się w pracę na rzecz całej społeczności „Raju” oraz te osoby, które w sposób szczególny wspierają gorzycki Raj.

24 Działkowców z rąk Prezesa otrzymało szczególne podziękowania. W sposób szczególny uhonorowano również  4 Nestorów ogrodu, którzy otrzymali kwiaty do zasadzenia na swoich działkach od Wójta Gminy Gorzyce oraz pamiątkowe talerze z grawerami ufundowane przez Zarząd.

Pamiątkowe medale i grawertony z podziękowaniami za współprace wręczono również  min. Pani Prezes Agnieszce Sycz, v-ce prezesowi Janowi Lisowi, Radnemu Panu Władysławowi Stępniowi, Staroście powiatu , Wójtowi Gminy oraz  pracownikom Delegatury oraz sponsorom i darczyńcom.

Następnie zgodnie z tradycją jubilatom złożono życzenia.

Do życzeń Starosta Powiatu i wójt Gminy Gorzyce dołączyli dla Ogrodu wspaniały prezent! Na ręce prezesa przekazali kosę spalinową, która z pewnością przyda się do utrzymania terenów zielonych ogrodu w należytym porządku i ułatwi prace porządkowe na ogrodzie.

Po krótkiej części artystycznej zaprezentowanej przez młodzież z GOK w Gorzycach działkowcy i zaproszeni goście w uroczystym marszu  przeszli na Ogród gdzie przewidziana była wspólna biesiada. Zabawa trwała do późnych godzi nocnych.

 

Aneta Komada

Kierownik Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio