Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD "Pod Kasztanami" wyróżniony w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku - 14.08.2018

Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Kasztanami" w Żorach przy ulicy Okrężnej powstał w 1986 roku. Ogród zajmuje powierzchnię 10,59 ha, podzielony jest na 273 działek. W ogrodzie dominują działki rekreacyjno- użytkowe – 99%.

Pierwszym prezesem ogrodu był Antoni Kieras i za jego kadencji wyposażono ogród w media, tj. wodę i energię elektryczną. Obecnie do każdej działki doprowadzony jest prąd oraz woda z ujęcia miejskiego. Obecny zarząd działa od 2014 roku z małymi zmianami w składzie osobowym. Pracami zarządu kieruje Pani Jadwiga Janecka.

Rok 2015 przyniósł zmiany infrastrukturalne. Działkowcy ułożyli chodnik z kostki brukowej, łącząc bramkę wejściową od strony garaży z alejką Różaną. Latem 2016 roku przeprowadzono inwestycję – wykonano aleję główną z kostki brukowej, zwaną przez użytkowników działek „autostradą”. Przy biurze zarządu wybrukowano krąg do tańca. Łączna kwota nakładów finansowych wyniosła 25 tysięcy złotych. Rok 2017 to kolejne środki finansowe na modernizację ogrodu. Wymieniono bramy ogrodowe oraz furtki za kwotę 10 tysięcy złotych. Nad bramą został umieszczony nowy piękny szyld z nazwą ogrodu za 4 tysiące złotych. Rok 2018 rozpoczął się zakupem 5 nowych tablic informacyjnych w cenie 6 tysięcy złotych. Zarząd przeprowadził także remont biura. Zakupiono nowe wyposażenie. Pracowano ze zdwojoną energią, podejmowano decyzje i przeprowadzano inwestycje, odtwarzano i uzupełniano dokumentację ogrodu oraz działkowców. Z roku na rok ogród staje się piękniejszy. Bramy ogrodu są otwarte dla mieszkańców Żor. Tu z serdecznością wita się gości.

Nie dziwne więc, że Zarząd ROD „Pod Kasztanami” podjął decyzję o udziale w konkursach „Ogród roku 2018” oraz „Wzorowa działka roku 2018”. 18.07.2018 roku została przeprowadzona lustracja przez Komisję Konkursową Delegatury Rejonowej w Rybniku. Pogoda nie dopisywała, strugi deszczu powitały komisję. Pomimo tego „Pod Kasztanami” zachwycił ukazując piękno ogrodowych działek. Komisja konkursowa dokonała oceny w następujących kategoriach: zagospodarowanie przestrzenne ogrodu, zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych, estetyka i funkcjonalność działek, pielęgnacja drzew i krzewów. Następnym etapem kontroli była ocena dokumentacji ROD, a mianowicie: dokumentacja organizacyjna ogrodu, działalność oświatowa w ROD, inwestycje i remonty infrastruktury w ROD, działalność na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwo w ROD. Komisja po wielogodzinnym przeglądzie i analizie dokumentacji wypełniła kwestionariusz Regulaminu Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2018”. ROD „Pod Kasztanami” zajął  pierwsze miejsce w Delegaturze Rybnik. Ogród został wytypowany do udziału  w konkursie Okręgowego Zarządu Śląskiego „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2018”.

Na szczególną uwagę zasłużyła – tworzona z niekrytą pasją – działka numer 83. Zawiera widoczne kąciki tematyczne. Należy do Państwa Jana i Łucji Skrzypnik, osób niezwykle pracowitych. Już na pierwszy rzut oka widać, że poświęcają oni swojej działce mnóstwo czasu i energii, w pogodę i niepogodę. Ocena zatem nie mogła być inna. Komisja działając zgodnie z Regulaminem Konkursu „Wzorowa działka roku 2018” przyznała działce Państwa Skrzypnik pierwsze miejsce w Delegaturze Rybnik i zgłosiła ją do udziału w konkursie Okręgowego Zarząd Śląskiego PZD w Katowicach. Tym samym wysiłki zarządu i działkowców „Pod Kasztanami” przełożyły się na wymierny sukces.

 

Lucyna Cyrek

Sekretarz Okręgu Śląskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio