Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa dla zarządów ROD w Siedlcach - 04.07.2018

9 czerwca br. w Siedlcach odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów i członków zarządów ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej PZD  w Siedlcach.

Głównym tematem narady było obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych tzn. RODO, które  szczegółowo omówił mec. Łukasz Polak, radca prawny Okręgu Mazowieckiego PZD. W swoim wystąpieniu wyjaśnił najważniejsze zmiany dotyczące przepisów o danych osobowych, cele, zadania oraz obowiązki wynikające z tego rozporządzenia, a spoczywające na Zarządach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Pomocą były załączniki dotyczące RODO zawarte w Biuletynie Informacyjnym  Krajowego Zarządu PZD. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań związanych z tym tematem, na  które otrzymywali wyczerpujące wyjaśnienia.

W dalszej części narady inspektor d/s inwestycji w Okręgu Mazowieckim PZD Agnieszka Pieskow-Makowska przypomniała zebranym podstawowe informacje dotyczące prowadzonych inwestycji i remontów w ROD w świetle
obowiązujących przepisów w PZD. Przedstawiciele ogrodów nie posiadający własnych siedzib (świetlic), służących do przechowywania dokumentacji ogrodowej konsultowali z panią inspektor możliwości budowy siedzib lub przystosowania budynków gospodarczych na potrzeby biur Zarządów.
Uczestnicy spotkania wysoko ocenili sposób prowadzenia szkolenia i uznali za rzeczowe i bardzo pouczające w każdym poruszanym temacie.

 

Delegatura Rejonowa OZM PZD

w Siedlcach

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio