Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów warszawskich ROD. - 28.06.2018

W dniu 26 czerwca 2018r. w Sali Widowiskowej Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia przy ul. Kocjana 3 w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa dla członków Zarządów ROD z terenu m. st. Warszawy.

Naradę otworzył Prezes OM PZD Krzysztof Podlewski, który przywitał wszystkich uczestników. W naradzie uczestniczyli: Patryk Jaki – Wiceminister Sprawiedliwości, Oskar Hejka – radny m. st. Warszawy, Michał Grodzki – Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Stanisław Zawadka – Wiceprezes PZD, Tomasz Terlecki – radca prawny KR PZD.

Narada rozpoczęła się wystąpieniem Pana Patryka Jakiego – Wiceministra Sprawiedliwości. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek Pana Ministra Patryka Jakiego, który podczas swojego wystąpienia poruszył wiele spraw dot. warszawskich ogrodów działkowych, ale przede wszystkim skupił się na sprawach gruntowych, również z racji pełnienia funkcji Przewodniczącego tzw. Komisji Weryfikacyjnej. Pan Minister – jako kandydat na Prezydenta Warszawy – zaproponował ogrodom działkowym 5 podstawowych elementów współpracy ze strony miasta.

Po pierwsze, uregulowanie stanów prawnych gruntów na których położone są warszawskie rodzinne ogrody działkowe. Brak decyzji potwierdzających prawo użytkowania gruntów ma negatywny wpływ na rozwój i dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Po drugie, obniżenie kosztów utrzymania ogrodów działkowych. Znaczącą pozycją w wydatkach ogrodowych stanowią opłaty za śmieci. Minister zadeklarował wprowadzenie rozwiązań, które obniżyłyby koszty odbiorów odpadów z terenów ogrodów działkowych.

Trzecia propozycja dotyczyła bezpieczeństwa w ROD. Częstsze patrole Straży Miejskiej terenów ogrodów działkowych, która musi zmienić swój charakter i priorytet. Ma dbać o bezpieczeństwo Warszawiaków, w tym również o tereny na których odpoczywają działkowcy.

Czwarta propozycja dotyczyła dotacji na rozwój ogrodów działkowych, jako inwestowanie w tereny, które służą nie tylko działkowcom, ale także społeczności lokalnej np. poprzez budowę infrastruktury z której mogliby korzystać nie tylko działkowcy w postaci placów zabaw, skwerów, siłowni plenerowych itp.

Ostatnia propozycja dotyczyła wykorzystania istniejącej infrastruktury ogrodowej celem polepszenia jakości życia mieszkańcom Warszawy, w tym również działkowcom. Padła propozycja cyklicznej pomocy ambulatoryjnej w świetlicach ogrodowych, gdzie nie tylko działkowiec, ale każdy okoliczny mieszkaniec mógłby uzyskać podstawową pomoc medyczną tj. zmierzyć ciśnienie, poziom cukru, odbyć konsultacje medyczną. Dodatkowo w każdej dzielnicy w zasobach miasta znajdują się pustostany, które mogłyby za niewielką odpłatnością być wykorzystywane na biura zarządów w sytuacji, gdy ogród takiego budynku nie posiada.

Po wystąpieniu Pana Ministra padło wiele istotnych i konkretnych pytań dot. przyszłości ogrodów działkowych w Warszawie. Prezesi ROD bardzo zainteresowani byli miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, sprawami roszczeń, inwestycji, rozwoju ROD i miasta. Padło też pytanie w sprawie dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która jest wyczekiwana przez wiele środowisk.

Ponadto wśród propozycji i oczekiwań ze strony Prezesów ROD padło wiele pytań i rozczarowań nowym Prawem Wodnym. Minister Patryk Jaki zapisał wszystkie uwagi dot. tej kwestii i zobowiązał się skonsultować te przepisy z Ministerstwem Środowiska, a nawet – jeśli będzie to możliwe - wprowadzenia możliwości całkowitego zwolnienia terenów ogrodów działkowych z obowiązujących uregulowań prawnych.

Po spotkaniu z Ministrem Patrykiem Jakim, które przebiegło w dobrej i rzeczowej atmosferze, Prezesi ROD przystąpili do szkolenia z zakresu tzw. RODO, w tym konieczności posiadania budynków zarządów ROD celem zabezpieczenia danych osobowych oraz wspomnianych uregulowań dot. Prawa Wodnego. Szkolenie z zakresu tematyki RODO przybliżył radca prawny Łukasz Polak, który zapoznał uczestników z aktualnymi obecnie przepisami, w tym o obowiązkach i odpowiedzialności spoczywających na Zarządach ROD. Kolejne tematy przedstawiła inspektor ds. inwestycji Aggnieszka Pieskow-Makowska. Zaprezentowała uregulowania prawne dot. Prawa Wodnego, w tym tryb postępowań w przypadku poboru wód powierzchniowych bądź podziemnych. Ponadto przypomniała o trybie postepowania w przypadku prowadzenia inwestycji na ogrodach, w tym o konieczności budowy siedzib Zarządów. Zwróciła uwagę, iż posiadanie budynku Zarządu jest obecnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ROD, to jednak nie zwalnia Zarządów ROD z obowiązku przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia inwestycji, w tym również przestrzegania Prawa Budowlanego i prawa związkowego. 

Prezesi ROD, mimo późnej pory i wielości tematów do końca wytrwali i z zaciekawieniem słuchali prelegentów. Zadawali merytoryczne pytania, na które otrzymywali rzeczowe odpowiedzi. Frekwencja na naradzie była dobra, a przebieg narady ocenili wysoko.

MG

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio