Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD - 22.06.2018

Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju przeprowadził cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla okręgowego tj. Okręgowej Rady Sudeckiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju. Narady odbyły się w następujących terminach:

  • powiat jeleniogórski – 11.06.2018 r.
  • powiat dzierżoniowski i ząbkowicki – 12.06.2018 r.
  • powiat wałbrzyski i kamiennogórski – 13.06.2018 r.
  • powiat kłodzki – 14.06.2108 r.
  • powiat świdnicki – 15.06.2018 r.

Średnia frekwencja wyniosła ponad 90%.

Tematyka narad obejmowała sprawy wewnątrzorganizacyjne, jak i zmiany w prawie powszechnie obowiązującym, mającym wpływ na położenie działkowców, Ogrodów i PZD. W szczególności omawiano realizację zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych i związanej z tym konieczności budowy siedzib dla zarządów ROD oraz pozyskiwania lokalów od jednostek samorządu terytorialnego, powołanie kolegiów prezesów ROD w Okręgu Sudeckim, wyniki walnych zebrań sprawozdawczych, badanie stanu bezpieczeństwa w ROD Okręgu Sudeckiego wraz z analizą zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ogrodów, celem  ich eliminacji z ROD, poinformowano o założeniach uchwalonego przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD „Otwartego Programu Rozwoju ROD” odnoszącego się w naszym okręgu do ROD już istniejących, odpowiadającego na aktualną sytuację i potrzeby występujące na terenie Okręgu Sudeckiego. Ponadto zachęcano zarządy ROD i działkowców do wzięcia w udziału w konkursach okręgowych „Wzorowy ROD Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018”

W zakresie zmian w prawie zewnętrznym odniesiono się także do aktualnej sytuacji wynikającej z nowelizacji ustawy Prawo wodne, poinformowano o wyłączeniu terenów ROD z projektowanej wersji ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, na skutek interwencji Krajowej Rady PZD i stanowisk OZ i ROD.

Na narady przygotowano i przekazywano komplety materiałów, w tym m. in. wzory dokumentów pomocnych do sprawnego wdrożenia i stosowania RODO.

Podczas narad wskazywano na konieczność konsekwentnego i poprawnego stosowania zarówno prawa związkowego, jak i innych regulacji prawnych, tak aby nie stwarzać powodów do ataków na organy i struktury PZD.

W dyskusji, która się wywiązała obecni poruszali sprawy związane z wykładnią i stosowaniem w praktyce obowiązującego prawa, sytuacją zewnętrzną i wewnętrzną działkowców, Ogrodów i PZD, aktualnych problemów Związku i ROD, działań PZD na rzecz ogrodów i działkowców, bieżącym funkcjonowaniem ROD oraz zadaniami i rolą organów PZD dla działkowców.

Lidia Miszta

Starszy inspektor

Okręg Sudecki PZD w Szczawnie- Zdroju

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio