Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 09.05.2018

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes ORS PZD. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, w tym informację z zebrania KR PZD, sprawy terenowo-prawne, informację w sprawie kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2018 roku, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne i różne.

Realizując porządek obrad Okręgowy Zarząd przyjął informację z posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wiodącym tematem obrad były sprawy bezpieczeństwa ogrodów działkowych. Przyjęto materiał pt. „Bezpieczeństwo w Rodzinnych Ogrodach Działkowych” uznając, iż wdrażanie w ogrodach rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, wskazanych w ww. opracowaniu, jest niezbędne do poprawy stanu bezpieczeństwa w ROD. Ponadto KR PZD przyjęła zadania Krajowego Zarządu PZD i okręgowych zarządów PZD dotyczące bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz powołała komisję ds. bezpieczeństwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W dalszej części obrad zapoznano się z informacją w najważniejszych dla Związku aktualnie tematach: nowa ustawa Prawo wodne, Specustawa mieszkaniowa, Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), realizacja otwartego programu rozwoju ROD, siedziby dla zarządów ROD, stan organizacyjny PZD na dzień 31.12.2017 r., sprawy finansowe w tym uchwała o ośrodkach finansowo-księgowych, sprawozdania za rok 2017 i preliminarze finansowe okręgowych rad na rok 2018, wydawnictwa, nowelizacja Regulaminu ROD.

W zakresie spraw terenowo- prawnych Okręgowy Zarząd podjął 9 uchwał w sprawach zwrotu niezagospodarowanych działek geodezyjnych przez ROD do gmin i warunków likwidacji części ROD, 3 uchwały w sprawie zatwierdzenia umów dot. udostępniania majątku Związku pozostającego w dyspozycji ROD w celu czerpania dochodów oraz 3 uchwały w odniesieniu do czasowych zajęć terenów ROD.

Stosownie do postanowień znowelizowanego statutu PZD Okręgowy Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie zatwierdzenia wypowiedzenia przez zarządy ROD umowy dzierżawy działkowej.

W dalszej części obrad Zarząd przyjął informację nt przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Sudeckiego, z której wynika że zebrania się odbyły się w 122 ROD (w tym 3 konferencje delegatów) i przeprowadzone zebrania wypełniły statutowe cele rozliczenia się z działalności Zarządów ROD za rok 2017 i przyjęcia planów na rok następny. Okręgowy Zarząd na wniosek zarządu ROD wyraził zgodę zwołanie i odbycia walnego zebrania po terminie statutowym.

W sprawach  finansowych Zarząd przyjął informację nt bilansów ROD z Okręgu Sudeckiego oraz udzielił dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD dla 9 ogrodów. Okręgowy Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do wiadomości realizacji planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za rok 2017 do przedłożenia na najbliższym posiedzeniu plenarnym Okręgowej Rady Sudeckiej PZD, celem zatwierdzenia. Ponadto omówiono wyniki kontroli finansowej przeprowadzonej przez zespół Okręgowej Komisji w 1 ROD i w oparciu o powzięte ustalenia wydano stosowne zalecenia pokontrolne.

W toku obrad Okręgowy Zarząd przyjął uchwały w sprawie:

  • programu działań skierowanych na wdrożenie w życie znowelizowanego Statutu PZD w Okręgu Sudeckim,
  • powołania kolegium prezesów ROD Okręgu Sudeckiego,
  • programu budowy siedzib dla Zarządów ROD w Okręgu Sudeckim

W zakresie spraw różnych Okręgowy Zarząd podjął decyzję o ufundowaniu pucharu okolicznościowego dla ROD „Lech” w Ołdrzychowicach Kłodzkich z okazji jubileuszu 50 istnienia Ogrodu.

 

Lidia Miszta

St. Inspektor

PZD-Okręg Sudecki

w Szczawnie- Zdroju

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio