Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Granica” w Świnoujściu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 19.04.2018

Szanowny Panie Ministrze. My, członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Granica" w Świnoujściu, zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 14-04-2018 wyrażamy nasze poważne zaniepokojenie co do przyszłości ogrodów działkowych w polskich miastach. Nasz niepokój wzbudza projekt wspomnianej ustawy, która, naszym zdaniem, ewidentnie zagroziłaby Rodzinnym Ogrodom Działkowym, a co za tym idzie, godziłaby w interes działkowców. To zagrożenie dla środowiska, którego reprezentantem jest jedna z organizacji społecznych o największych tradycjach i wielkim dorobku-Polski Związek Działkowców.

Nasze środowisko zbyt dużo przeżyło w ostatnich latach dramatycznych momentów. Walka o ustawę o ROD, potem batalia o zachowanie budowanych przez kilka już pokoleń działkowców altan... W tym kontekście nikogo nie powinno dziwić, że ogłoszenie wspomnianego projektu ustawy budzi nasze wielkie obawy.

Zaproponowany w projekcie ustawy program ułatwiania inwestycji mieszkaniowych oraz innych -towarzyszących, może oznaczać łatwe przejmowanie terenów ogrodów działkowych

Ogromny sprzeciw naszych działkowców budzą konkretne zapisy projektu, m.in. ten, stanowiący, że nawet zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego które przeznaczały dany teren pod funkcję zieleni działkowej nie będą, po wejściu proponowanej ustawy honorowane, tzn. nie dadzą gwarancji, że na takim terenie nie powstanie zabudowa zamiast tak potrzebnych, zielonych płuc miasta.

Oddanie w ręce żądnych zysku inwestorów i developerów przestrzeni, w której ludzie mogliby odnaleźć chwile wytchnienia od powszedniej pogoni uważamy za próbę wciśnięcia nas do szufladek kombinatu codzienności, próbę daleką od wartości humanistycznych!

Panie Ministrze!

Odwołując się do niemal 130 już letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce, wnioskujemy o rozszerzenie projektu ustawy o zapisy, które zagwarantują funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce na zajmowanych dotychczas terenach. Tej przestrzeni wypoczynku i zdrowia potrzebują zwłaszcza seniorzy, których odsetek w naszym społeczeństwie systematycznie rośnie. Nie bez znaczenie jest tu również rola jaką Rodzinne Ogrody Działkowe odgrywają w życiu społeczności lokalnych. Nasze miasto, (w którym funkcjonuje aż 11 ROD!) jest doskonałym przykładem tego jak ogrody mogą wpisać się w jego krajobraz i sprawiać by nie tylko piękniej wyglądało ale także by mieszkańcy myśleli o tym skrawku używając pięknego przymiotnika „moja działka", „moja kraina", „moja ojczyzna"!

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio