Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XI Posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach - 20.03.2018

W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady  PZD w Katowicach. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych z pracy Okręgu Śląskiego za 2017 rok oraz ustalenie nowego planu pracy na 2018 r. w tym preliminarzy finansowych.

Obrady otworzył I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD – Jan Radoła, który w swoim wystąpieniu przedstawił wszystkim zebranym najważniejsze informacje związane z przebiegiem sprawy zarejestrowania nowego Statutu PZD i informacji z dwóch posiedzeń Krajowej Rady PZD, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w związku z zarejestrowaniem nowego statutu. Członkowie Okręgowej Rady zostali poinformowani o najbliższych działaniach jakie czekają wszystkie struktury PZD w celu jak najszybszego i sprawnego wdrożenia nowego Statutu PZD. W tej kwestii Dyrektor Biura Okręgu Krzysztof Tekla przedstawił uchwały podjęte przez Krajową Radę PZD dotyczące nowego Statutu PZD. Omówiono kwestię zmian nazewnictwa organów PZD oraz wytycznych, jakie zostaną opracowane na potrzeby realizacji spraw statutowych, w tym wypowiadania umów do działek.

 

 

I Wiceprezes Okręgu Śląskiego Jan Radoła przedstawił także sprawę Programu Rozwoju ROD, który będzie jednym z podstawowych zadań PZD na ten rok. Poinformował zebranych, że Okręg Śląski już przeprowadził pierwsze spotkania z władzami poszczególnych miast celem rozeznania możliwości utworzenia nowego ROD oraz rozbudowy istniejących.  

Również istotnym tematem było rozpoczęcie prac nad nowym Regulaminem ROD. W tym celu została powołana przy Krajowej Radzie PZD specjalna komisja, która zajmie się opracowaniem projektu nowego Regulaminu. Istotnej jest, aby Zarządy ROD zgłaszały swoje propozycje zmian do Regulaminu ROD, które będą przedmiot prac przedmiotowej komisji.

W dalszej części posiedzenia zebrani członkowie OZ Śląskiego wysłuchali szczegółowych danych dotyczących sprawozdania merytorycznego i finansowego Okręgu Śląskiego PZD za 2017 r., jak i preliminarza finansowego na 2018 r., co do których pozytywną ocenę wyraziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, której przewodniczy Zenon Jabłoński – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Po zakończeniu dyskusji, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół. Następnie członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie przyjęli dokumenty sprawozdawcze jak i plan pracy i preliminarz finansowy na 2018 r.

Mateusz Macianty

St. Inspektor ds. terenowo-prawnych

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio