Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje Urzędu Miasta Częstochowy dla ogrodów w 2018 roku - 12.03.2018

W dniu 12 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy obradowała powołana komisja ds. rozpatrywania wniosków ROD o udzielenie dotacji celowej na realizację programu pomocowego dla ROD. Wśród członków komisji jest przedstawiciel częstochowskich działkowców Prezes ROD „Tysiąclecia” kol. Grzegorz Tasarz.

Nabór wniosków na 2018 trwał w Urzędzie Miasta Częstochowy do końca września 2017 roku zgodnie z przyjętym w tej sprawie regulaminem. W tym okresie siedem naszych ogrodów złożyło swoje wnioski do programu pomocowego na 2018 rok.

Zgodnie z przyjętym planem trzyletnim przez Radę Miasta Częstochowy w 2016 roku kwota planowanej dotacji dla ROD w roku 2018 wynosi 100.000,00 zł. ROD złożyły swoje wnioski na kwotę dofinansowania wynoszącą 179.160,00 zł. Wartość realizowanych zadań zgłoszonych przez ogrody wynosi 330.700,84 zł.

Komisja na swoim posiedzeniu uznała, że realizacja zaplanowanych przez rodzinne ogrody działkowe działań w dużej mierze uzależniona jest od wysokości przyznanej dotacji na ich realizację. Na uwagę komisji zwraca fakt wysokości środków własnych przeznaczonych przez ROD na zaplanowane zadania inwestycyjno-remontowe. Dlatego członkowie komisji pozytywnie ustosunkowali się do wszystkich złożonych wniosków rodzinnych ogrodów działkowych i postanowili wnioskować do Prezydenta o przyznanie dotacji dla w/w ogrodów w kwotach wnioskowanych co skutkować będzie zwiększeniem środków finansowych na dotacje dla ROD. Wnioski komisji zostały skierowane na posiedzeniu Rady Miasta Częstochowy, która w dniu 20 lutego 2018 Uchwałą nr 740.L.2018 zatwierdziła dotacje dla ROD w  wysokości 200.000,00 zł. Do dnia 01.03.2018 roku komisja rozpoznała i zatwierdziła dotację dla 7 ROD na kwotę 164.160,00 zł.

Obecnie oczekujemy na przygotowanie umów przez Urząd Miasta z poszczególnymi ogrodami w celu przekazania przyznanych dotacji.

 

Opracował: Adam Więcławik

Zdjęcie: pixabay.com

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio