Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Komisji Rewizyjnych i Prezesów ROD w Zabrzu - 08.02.2018

W dniu 05.02.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych oraz  prezesów rodzinnych ogrodów działkowych w którym uczestniczyło 56 osób.

Szkolenie prowadził  członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Leszek Bucki i przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński. Na początek omówili aktualną sytuację w Związku, jak również zmiany w znowelizowanym Statucie PZD. Omówiono tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2018 roku dotyczące badań bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2017 rok i preliminarzy finansowych ROD na 2018 rok ,następnie przedstawił wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej informując że winny ze szczególną starannością wykonywać swoje dobrowolne przyjęte obowiązki, a w swojej pracy muszą  przestrzegać i działać zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZD, Regulaminie Komisji Rewizyjnej PZD i przepisach związkowych.

Omówiono także szczegółowo zapisy uchwały energetycznej nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady z dnia 17.12.2015 r. oraz uchwały wodnej nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady z dn. 17.12.2015 r. Przewodniczący komisji otrzymali komplet dokumentów.  Przewodniczący OKR poinformował również, że dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych znajdują się na stronie- www.slaski-ozpd.pl, we wzorach dokumentów „Komisja Rewizyjna”.

Omówiono tryb i zwołanie zbliżających się Walnych Zebrań. Uczestnikom szkolenia przedstawiono stan prawny działania Komisji Rewizyjnej ROD oraz pracy Zarządu ROD. Szkolenie rozwiało część wątpliwości uczestników oraz wskazało sposoby rozwiązywania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną, a Zarządem ROD. Szkolący udzielili odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania odnośnie pracy Komisji i Zarządu ROD.

Na koniec szkolący poinformowali że rozpoczęły się prace nad zmianami w Regulaminie ROD. W tej kwestii poproszono uczestników szkolenia o wnoszenie swoich propozycji zmian w regulaminie.

Leszek Bucki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio