Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkania szkoleniowe Zarządów ROD w Okręgu Zielonogórskim. - 07.02.2018

Zgodnie z wytycznymi Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Okręgu Zielonogórskim odbywają się  spotkania szkoleniowe z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych. Tematyka narad szkoleniowych jest szeroka i obejmuje zagadnienia dotyczące przede wszystkim:

  • przygotowania i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w ogrodach,
  • Omówienia jakie zmiany czekają struktury Polskiego Związku Działkowców po wejściu w życie znowelizowanego Statutu PZD, oraz kierunków pracy wyznaczonych przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD
  • Omówienie zasad funkcjonowania w rodzinnych ogrodach działkowych programu DGCS PZD System
  • Omówienia spraw dotyczących funkcjonowania Związku wypracowanych na ostatniej naradzie Prezesów OZ PZD i dyrektorów biur OZ.

Dotychczas narady odbyły się już Sulechowie, Żarach, Żaganiu, Wschowie, Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim. We wszystkich spotkaniach biorą udział przedstawiciele prezydium Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy biura OZ.

Poza główną tematyką narad omawiane są sprawy związane z nowym prawem wodnym i kosztami jakie czekają działkowców w związku z obciążeniem ich za korzystanie z ujęć wody głębinowej i powierzchniowej. Jest to temat istotny z uwagi na przygotowanie przez zarządy ROD, które administrują ujęciami wodnymi, stosownych zmian w preliminarzach ROD na 2018r. Zgodnie z obowiązującym prawem przez najbliższe dwa lata obowiązywać będą przepisy przejściowe, które wprowadzają opłatę ryczałtową naliczaną na podstawie danych z pozwoleń wodno prawnych.

W trakcie wszystkich narad powtarza się temat szkód wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę leśną, która dewastuje uprawy i nasadzenia działkowców. Zarządy ROD nie radzą sobie z zabezpieczeniem ogrodów przed zwierzętami. Innym aspektem sprawy jest realizacja przez władze lokalne roszczeń kierowanych od działkowców w sprawie odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez dziki.

Kampania sprawozdawcza zbliża się wielkimi krokami, liczymy iż tak jak co roku zarządy ROD dobrze przygotują się do zebrań i odbędą się one bez większych zakłóceń i problemów.

Kolejne narady odbędą się w tym i w przyszłym tygodniu w Szprotawie, Krośnie Odrzańskim i dwie narady w Zielonej Górze

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio