Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla księgowych i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z terenu działania Delegatury OZM PZD w Siedlcach - 06.02.2018

W dniu 30.01.2018r w Siedlcach odbyła się narada szkoleniowa dla księgowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z terenu działania siedleckiej Delegatury. Szkolenie dla księgowych prowadziły Główna księgowa w Okręgu Mazowieckim Pani Monika Wójcik i księgowa Pani Monika Jedlińska.

Zostały omówione zagadnienia związane ze sporządzaniem rocznego bilansu w ROD, właściwymi zapisami na kontach księgowych. Omówiono również kiedy należy zawrzeć umowy cywilno-prawne i ubezpieczenia OC. 

Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Pan Krzysztof Podlewski zreferował temat dotyczący roli i zadań Ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Pierwszy V-ce Prezes OZM Pan Edward Filip zapoznał zebranych z przepisami prawnymi dotyczących prowadzonych inwestycji i remontów w ROD, oraz zasad udzielania dotacji przez PZD.

 

Kierownik Delegatury

Teresa Radzikowska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio