Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada skarbników i księgowych ROD Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 05.02.2018

W ramach corocznych cykli szkoleń prowadzonych w Okręgu Świętokrzyskim PZD, w dniu 31 stycznia br. w siedzibie biura Okręgu, w licznie wypełnionej sali, odbyła się narada szkoleniowa skarbników i księgowych rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie najważniejszych zagadnień finansowo – księgowych mających znaczenie w pracy ogrodowej, w szczególności odnoszących się do sporządzanych sprawozdań finansowych ROD za rok miniony i polityki finansowej planowanej na rok 2018.

W bloku tematów omówionych przez Panią Annę Balasińską – Główną księgową Okręgu, znalazły się także inne zagadnienia, ściśle powiązane z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z poszczególnych funduszy ogrodowych, właściwa polityka w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym umów zlecenia i o dzieło. Wskazano także m. in. na najważniejsze błędy księgowe jakie pojawiały się w ramach prowadzonych w ROD kontroli.

Drugi z bloków tematycznych jaki przedstawiony został uczestnikom narady, odnosił się do aktualnych zagadnień jakie mają lub będą miały znaczenie w życiu ogrodów działkowych na ternie województwa i całego kraju.

Zaprezentowano najważniejsze zmiany w nowelizowanym obecnie statucie PZD i prowadzonym procesie jego rejestracji. Omówiono problematykę rozwoju ROD, koniecznych w tym zakresie działań ze strony Okręgu, ogrodów działkowych i poszczególnych kolegiów prezesów ROD.

Z uwagi na zbliżającą się kampanię walnych zebrań sprawozdawczych, przedstawiono najistotniejsze zasady ich przeprowadzenia, konieczne dokumenty oraz rolę jaką mają do spełnienia w tym zakresie skarbnicy ROD i osoby prowadzące ogrodową księgowość.

Nie mogło także zabraknąć aktualnych tematów, którymi żyje cały Związek a mianowicie zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, nowej polityki w tym zakresie i koniecznych działaniach do podjęcia oraz znowelizowanego prawa wodnego, którego przepisy także w sposób bezpośredni dotkną wielu ogrodów działkowych i samych działkowców.

Dopełnieniem najważniejszej tematyki szkolenia były kwestie prawne w postaci stanu regulacji terenów ogrodów w oparciu o zapisy art. 75 i 76 ustawy o ROD, aktualny stan roszczeń do terenów ogrodów oraz ich umieszczanie w dokumentacji planistycznej poszczególnych gmin w województwie.

Wśród uczestników szkolenia wskazać należy przede wszystkim na głosy kierowane w zakresie zasadności rozwoju ROD z uwagi na stale zwiększające się zainteresowanie osób młodych posiadaniem swojej indywidualnej działki ogrodowej. Zjawisko to zdaniem zebranych, dotyczy nie tylko większych skupisk miejskich ale ma swoje odniesienie do mniejszych miejscowości. Podnoszono zasadność rozmów z władzami poszczególnych gmin w zakresie szans chociażby na powiększenie już istniejących ogrodów ale także możliwość pozyskania dotacji ze środków samorządów na budowę czy unowocześnianie ogrodowej infrastruktury.

Zarówno skarbnicy jak i księgowi ROD z uznaniem odnieśli się do znaczącego zmniejszenia liczby roszczeń do terenów ROD, których liczba na przestrzeni minionych dwóch lat spadła w województwie świętokrzyskim o ponad 50 %. Stanowi to w ich ocenie bardzo ważny temat, który musi znaleźć swój czas na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczych. Jest to ich zdaniem jedna z najważniejszych informacji dla ROD, szczególnie tych ogrodów, których one dotyczyły lub nadal dotyczą.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio