Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów, księgowych i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej w Radomiu - 02.02.2018

29 stycznia 2018r. w Osiedlowym Klubie „Kwadrat” w Radomiu odbyły się dwie narady: w pierwszym terminie dla Prezesów ROD, w drugim dla księgowych ROD i przewodniczących komisji rewizyjnych. Spotkaniom przewodniczył Przewodniczący Delegatury i Wiceprezes OM Pan Jan Szczepanowski.

Z ramienia Okręgu Mazowieckiego uczestniczył Prezes Pan Krzysztof Podlewski, inspektor ds. inwestycji Pani Agnieszka Pieskow-Makowska, główna księgowa Pani Monika Wójcik, oraz księgowa Pani Monika Jedlińska.

Prezes OM Pan Krzysztof Podlewski zreferował zebranym temat dotyczący zadań i obowiązków Zarządów ROD w przygotowaniu i przeprowadzeniu walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach. Zapoznał również obecnych na naradzie z ustawą Prawo Wodne obowiązujące od 01.01.2018r. która wprowadza obowiązek uiszczania opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych. Ogrody, które posiadają studnie będą zobowiązane do ponoszenia w/w opłat.

Z przepisami prawnymi dotyczącymi prowadzenia inwestycji i remontów w ROD, oraz zasad udzielania dotacji przez PZD zapoznała zebranych Pani Agnieszka Pieskow-Makowska – inspektor ds. inwestycji.

W naradzie dla księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych Gł. księgowa Pani Monika Wójcik ,oraz Pani Monika Jedlińska omówiły zagadnienia dotyczące zasad księgowości, wytyczne w sprawie sporządzenia bilansu i preliminarzy, umowy cywilno-prawne, ubezpieczenia OC. Prezes OM Pan Krzysztof Podlewski zreferował temat dotyczący roli i zadań Ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Na zakończenie Wiceprezes OM Pan Jan Szczepanowski podziękował zebranym za uwagę i przedstawicielom OM za zreferowanie w/w tematów.

AJ

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio