Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie aktywu organów ROD powiatu kościańskiego. - 01.02.2018

W sobotę 27 stycznia 2018 roku miało miejsce doroczne szkolenie aktywu organów ogrodów działkowych powiatu Kościańskiego, które przeprowadzili przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD na czele z Prezesem OZ PZD dr inż. Zdzisławem Śliwą. Szkolenie poprzedziła miła uroczystość wręczenia odznaczenia a kol. Prezes ROD Pomowiec wręczył Prezesowi OZ medal pamiątkowy z okazji 40 lecia Ogrodu.

Prezes omówił szczegółowo przebieg XIII Nadzwyczajnego Zjazdu PZD a przede wszystkim omówił zmieniony i uchwalony przez ten Zjazd Nowy Statut PZD i inne przyjęte przez zjazd dokumenty. Następnym tematem szkolenia było omówienie zadań i obowiązków zarządów ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2018 a ponadto problematyka planowania, prowadzenia i rozliczenia inwestycji w tym pozyskiwania środków na ten cel szczególnie zewnętrznych. Prezes omówił także problem ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji prawa w tym zakresie a także uchwałę Prezydium Rady Krajowej PZD w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów.

Przedstawiciele OZ omówili sprawy finansowe w tym zadania związane ze sporządzaniem bilansów, sprawozdania finansowego za 2017 rok a także planowaniem finansów na rok bieżący. Omówiono także zadania komisji rewizyjnych w zakresie prowadzenia kontroli finansowych zarządów oraz sprawozdawczości. Zaprezentowano program finansowo – księgowy DGCS PZD System.

Opr.M.Kalemba

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio