Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Zarządów i księgowych ROD okręgu koszalińskiego PZD. - 31.01.2018

27 stycznia 2018 roku  był dniem intensywnego szkolenia dla zarządów ROD i księgowych ROD z ogrodów okręgu koszalińskiego PZD. W szkoleniu zarządów ROD uczestniczyli członkowie zarządów ROD z Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu, Niekłonic, Mielna, Sławna, Darłowa.

Tematyka szkolenia obejmowała problematykę zwołania, przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w 2018 roku, zagadnienia dotyczące przenoszenia praw do działki, planowania i rozliczania inwestycji w ROD, zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ROD, sprawy związane z pozwoleniami wodno-prawnymi oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych w ROD, w tym podjęcie działań mających na celu budowę w ROD, w których nie ma, budynków administracyjnych na potrzeby zarządów ROD. Ważnym zagadnieniem było przedstawienie założeń do Programu rozwoju ROD na terenie okręgu. W związku z praktyczna prezentacją możliwości Programu DGCS PZD System szereg zarządów ROD Pobrało zamówienia na zakup programu. Zajęcia z członkami zarządów ROD prowadził dyrektor biura OZ PZD Ryszard Nowak wraz z instruktorem ds. ogrodniczych Grzegorzem Rutkowskim i sekretarz OZ PZD Zuzanną Sugier. Zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone na terenie ROD Zjednoczenie w Darłowie. Za stworzenie dobrych warunków do szkolenia należą się słowa uznania dla pani prezes zarządu ROD Zjednoczenie w Darłowie Ewy Kalbarczyk i sekretarz zarządu ROD Teresy Bieniasz.

W siedzibie okręgowego zarządu w Koszalinie natomiast odbyło się szkolenie księgowych ROD z terenu działania okręgu w Koszalinie. Zajęcia były prowadzone przez główną księgowa  OZ Magdalenę Efemberg przy udziale prezesa OZ Mariana  Sekulskiego i skarbnika OZ Bronisławy Szafulskiej.

Tematyka szkolenia księgowych obejmowała cały kompleks zagadnień związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok, preliminarzy na 2018 rok. Omówiono przedstawiono najczęściej popełniane błędy w dokumentowaniu wszystkich operacji finansowo-księgowych, sposoby unikania tych błędów. Omówiono również problematykę związaną z wdrażaniem do praktyki księgowej Programu DGCS PZD System. Uczestnicy szkolenia otrzymali obowiązujące druki sprawozdań.

Ostatnim etapem szkolenia organów PZD w ROD okręgu będzie szkolenie dla komisji rewizyjnych ROD, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2018 roku.

 R.N

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio