Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Początek roku w Pyrzycach. - 26.01.2018

17 stycznia 2018r., w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Miejski” w Pyrzycach, rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 50 lecia ogrodu. Pół wieku wspólnego gospodarowania przez działkowców na 54 ha ziemi, na których zorganizowanych jest 1082 działki.  Z tej też racji, zarząd ogrodu zaprosił członków komisji rewizyjnej, aktywnych działaczy, przodujących działkowców i tych o najdłuższym stażu oraz władze miasta i powiatu.

Krótka historia ogrodu przedstawiona przez prezes zarządu ogrodu, panią Genowefę Nowicką, została przyjęta owacyjnie, a także było asumptem do wielu wspomnień z czasów początku ogrodu, jego organizacji i kolejnych zadań realizowanych aż po dzień dzisiejszy.

Ten wielki wspólny wysiłek, nie może być niedoceniony przez kilku działkowców tego ogrodu, myślących nieco inaczej. Mimo, że ten akcent nie zdominował spotkania ale był zauważony w wystąpieniach prezes zarządu ogrodu, działaczy ogrodowych i radnego powiatu pana Walentego Darczuka.

Burmistrz miasta pani Marzena Podzińska, podkreślała dobrą współpracę z zarządem ogrodu i jego ofiarność i wyraziła nadzieję, że ten prawidłowy kurs zostanie utrzymany w przyszłości.

Starosta powiatu, pan Stanisław Stępień, pogratulował jubileuszu i zapewnił o wsparciu  ze strony władz powiatu, a jednocześnie docenia wielką ofiarność ludzi zarówno działkowców jak też działaczy.

Nowe zadania stojące przed ogrodem nakreślił prezes OZ, a wiceprezes Cz. Skonecki, zwrócił uwagę, że w nadchodzących wyborach do samorządu należy popierać ludzi, sprzyjających ogrodom.

Plany na przyszłość są rozległe. Oby tylko udało się je zrealizować z pożytkiem dla wszystkich działkowców, bez trwonienia środków finansowych, na kolejno organizowane zebrania ustawowe, które w efekcie kończą się fiaskiem dla inicjatorów, gdyż działkowcy nie akceptują  ich propozycji. Mądrości działkowców nie zakłóci grupka ludzi, próbująca przeforsować swoje wizje ze szkodą dla wszystkich działkowców.

Atmosfera pierwszego spotkania w nowym roku była obiecująca i zachęcająca do wytężonej pracy w realizacji zadań, jakie nakreślił  Zjazd Delegatów PZD z 13 grudnia 2017 r.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio