Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenia kolegiów prezesów ROD na terenie okręgu koszalińskiego PZD. - 26.01.2018

Realizując dyspozycję zawarta w § 74 ust.1 Statutu PZD oraz znowelizowane wytyczne zawarte w  Uchwale nr 417/2017 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów, prezydium OZ PZD w Koszalinie uchwałą nr 1/XXXIX/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku powołało 8 kolegiów Prezesów ROD  na obszarze działania okręgu. 

Obszar działania obejmuje powiaty w terenie których funkcjonują ROD z naszego okręgu: Powiat miejski Koszalin, Powiat ziemski Koszalin oraz powiaty w Białogardzie, Szczecinku, Kołobrzegu, Świdwinie, Drawsku Pomorskim, i Wałczu.

W dniu 12 stycznia w Złocieńcu na terenie ROD Krokus odbyło się inauguracyjne posiedzenie kolegium prezesów dla powiatu drawskiego. W dniach od 18 do 20 stycznia odbyły następne posiedzenia inauguracyjne powołanych kolegiów prezesów dla miasta Koszalina, powiatu białogardzkiego i powiatu wałeckiego.

Inauguracyjne posiedzenie powołanych  kolegiów otworzył prezes OZ PZD w Koszalinie Marian Sekulski, który zapoznał zebranych z ogólnymi zadaniami jakie powinny realizować kolegia a wynikającymi z przywołanej uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD oraz potrzeb w zakresie zabezpieczenia właściwego funkcjonowania i rozwoju ROD na terenie działania ROD.

W dyskusji uczestnicy posiedzenia wskazywali na potrzebę jednoczenia wysiłków wszystkich ROD z danego terenu celem zapewnienia możliwie najlepszych warunków funkcjonowania i rozwoju ROD poprzez korzystanie  z pomocy uzyskiwanej z jednostek samorządu terytorialnego.  Wskazywano również na potrzebe głębszej integracji zarządów i ROD skupionych w ramach kolegiów prezesów.  Dokonano wyboru władz kolegium prezesów ROD  w powiecie wałeckim przewodniczącym został wybrany Marek Borowski prezes zarządu ROD Wypoczynek w Wałczu, zastępcą wybrano Janusza Beera, prezesa zarządu ROD Relaks w Mirosławcu. Sekretarzem kolegium została Elżbieta Cieślak prezes zarządu ROD Plony w Wałczu.

W powiecie bałogardzkim przewodniczącym kolegium został Janusz Misura prezes zarządu ROD Relaks w Białogardzie, zastępcą Jan Angrot, prezes zarządu ROD Kolejarz w Białogardzie, sekretarzem Maria Klimowska prezes zarządu ROD Oaza w Białogardzie.

W mieście Koszalinie, przewodniczącym kolegium został wybrany Zygmunt Szuster prezes zarządu ROD Aster w Koszalinie, zastępcą Wojciech Dziduch prezes zarządu ROD Malwa w Koszalinie, sekretarzem Danuta Zielińska prezes zarządu ROD Camping w Koszalinie.

W dalszej części posiedzeń ustalono, że władze kolegiów opracują plan działania na 2018 rok    z określeniem problemów, które należy podając we wspólnych działaniach z samorządem.

 R.N

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio