Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium Krajowej Rady PZD wspiera finansowo rodzinne ogrody działkowe. - 20.12.2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. Prezydium KR PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych następującym ROD:

1)    „Tramwajarz” w Elblągu w kwocie 3 800 zł;

2)    „Promyk” w Elblągu w kwocie 2 000 zł;

3)    „Katarzynki” w Braniewie w kwocie 10 000 zł;

4)    „Podzamcze” w Szczytnej w kwocie 1 000 zł;

5)    im. T. Kościuszki w Bojanowie w kwocie 3 500 zł;

6)    im. XX-lecia w Szczecinie w kwocie 20 000 zł.

Łącznie Prezydium KR PZD wsparło ogrody na sumę 40 300 zł. Natomiast od początku 2017 r. Prezydium KR PZD przyznało łącznie 109 001 zł dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Prezydium KR PZD udzieliło również dotacji z Funduszu Rozwoju ROD KR PZD dla ROD:

1)    „Brus” w Łodzi na oświetlenie alejek ogrodowych w kwocie 5 000 zł;

2)    „Zalesie” w Pile na remont drogi głównej na kwotę 15 000 zł.

Łącznie w bieżącym roku Prezydium KR PZD przyznało środki z Funduszu Rozwoju ROD dla 25 ROD na kwotę 178 600 zł.

Ponadto, Prezydium KR PZD udzieliło pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla ROD „Staromiejski” w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 34 000 zł na budowę sieci energetycznej.

Łącznie w 2017 roku z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki otrzymało 43 ROD na kwotę  1 426 184 złote.

Prezydium KR PZD przyznało także dla ROD „Jarosz” w Jaroszowie dotację                           w wysokości 50.000,00 zł z Funduszu Obrony ROD na refundację kosztów zakupu gruntu objętego roszczeniem. Przyznanie dotacji pozwoliło Ogrodowi na zachowanie usytuowanej na gruncie roszczeniowym infrastruktury ogrodowej                  (w tym ogrodzenia zewnętrznego, głównej bramy wjazdowej, studni wodomierzowej i przyłącza wodociągowego rozprowadzającego wodę do działek rodzinnych), a także zapobiegło konieczności dokonania zwrotu nieruchomości właścicielowi i zapłaty wysokich odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.  

Rok kalendarzowy zbliża się ku końcowi, ale pomoc, której udziela Związek nie. Dlatego w dalszym ciągu zachęcamy wszystkie ogrody do korzystania ze wsparcia finansowego, jakie umożliwia PZD.

Więcej informacji dotyczących wymagań formalnych przy składaniu wniosku o pożyczkę z FS PZD, dotację z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, czy dotację z Funduszu Rozwoju dostępnych jest na stronie internetowej PZD w zakładce: http://pzd.pl/fundusze.html.

AR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio