Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze - 14.12.2017

W środę (13.12.2017r) odbyło się ostatnie już w  bieżącym roku zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze. Obradom przewodniczył prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński. W zebraniu wzięli udział członkowie prezydium oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimiera Daiksler.

Okręgowy Zarząd zapoznał się z dokumentem przygotowanym przez Prezydium, dotyczącym sytuacji prawnej gruntów ROD. Najważniejszymi omawianymi sprawami było: ROD a Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego miast i gmin, niezagospodarowane tereny, stan zagospodarowania ROD i działek oraz wykorzystanie terenów i obiektów w ROD.

W tej sprawie przyjęto stosowną uchwałę, w której zobowiązano zarządy ROD do stałego monitorowania sytuacji w swoich ROD. Dokument opracowany przez Prezydium OZ stanowi materiał, który pozwoli odpowiedzieć na podstawowe problemy wiążące się z przyjętym przez Krajowy Zjazd Delegatów programem rozwoju ROD. Zgromadzone dane pozwalają oszacować jakie są rzeczywiste uwarunkowania dla powstawania nowych ogrodów w miastach lub rozbudowy i unowocześniania ogrodów już istniejących.

Z dyskusji nad tym materiałem, można wywnioskować, iż potrzeby rozwoju istnieją. Obserwowany jest wzmożony popyt na działki. Należy w kolejnym etapie rozpoznać jakie są możliwości powstawania nowych ogrodów w poszczególnych miastach oraz opracować mechanizmy, które pozwolą na realizację programu rozwoju.

Kolejnym ważnym punktem obrad było zaprezentowanie materiałów wypracowanych przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy, który odbył się 9 grudnia br. w Warszawie. Nasi Delegaci- Joanna Mikołajczyk oraz Karol Wojtysiak przedstawili przebieg oraz dokumenty, które przyjął Zjazd. najważniejszym z nich jest projekt Statutu PZD, który zawiera szereg zmian, z których najważniejsze są te, podyktowane przez nowelizację ustawy o stowarzyszeniach. Projekt zawiera ponadto zmiany dotyczące struktury organizacyjnej PZD oraz uprawnień poszczególnych organów. Projekt Statutu przyjęto ze zrozumieniem.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD- Pan Marian Pasiński, w asyście I Wiceprezesa– Pani Joanny Mikołajczyk  dokonał uroczystej dekoracji laureatów konkursów okręgowych pn „Wzorowa Działka 2017” i „ROD Roku 2017”. Wszystkim laureatom Wręczono puchary dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Uhonorowano też, zasłużonych działaczy. Medalami z okazji 120lecia ROD. Odznaczono panów Jerzego Komarnickiego– sekretarza OZ PZD oraz Edwarda Mańkowskiego– członka OZ.

Na Zakończenie prezes OZ PZD przekazał wszystkim uczestnikom obrad oraz wszystkim prezesom, działaczom i działkowcom życzenia świąteczno noworoczne, a także odczytał życzenia jakie z okazji nadchodzących świąt przekazał działkowcom z okręgu Zielonogórskiego prezes PZD- Pan Eugeniusz Kondracki. Przyjęto to z entuzjazmem.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio