Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom - 14.12.2017

12 grudnia 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się uroczysta Gala „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom 2017”. Było to zwieńczenie konkursu, w którym seniorzy z Bielan wskazali miejsca i instytucje, gdzie potrzeby osób starszych traktowane są z szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością. Organizatorami wydarzenia byli: Rada Dzielnicy Bielany, Zarząd Dzielnicy Bielany i Rada Seniorów Dzielnicy Bielany. Nagrody wręczali: Grzegorz Pietruczuk – zastępca burmistrza, któremu podlega Rada Seniorów, Włodzimierz Piątkowski – zastępca burmistrza oraz inicjatorka konkursu „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” – Krystyna Żebrowska – przewodnicząca Rady Seniorów. Wyróżnienia przyznano w 7 kategoriach.

- W kategorii Działania Opiekuńcze, tytuł Miejsca Przyjaznego Bielańskim Seniorom otrzymał Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1.

- W kategorii Miejsce Ekologiczne uhonorowany został Rodzinny Ogród Działkowy „Sady Żoliborskie”. Wyróżnienie odebrał Sławomir Stefański – prezes Zarządu ROD. Ogród „Sady Żoliborskie” jest jednym z najstarszych ogrodów w Warszawie. Pięknie usytuowany na ciągach spacerowych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie starorzecza Wisły i parku „Kępa Potocka” jest popularnym miejscem spotkań i wypoczynku. Ogród jest otwarty i w tej enklawie zieleni wszyscy odwiedzający czują się bezpieczni i zrelaksowani. Inicjatorką założenia ogrodu w 1932 r. była żona Marszałka Aleksandra Piłsudska, która na otrzymanym po poligonie wojskowym terenie urządziła punkt wydawania posiłków dla bezdomnych i bezrobotnych, a później te tereny zostały przeznaczone przez Towarzystwo Ogrodów Działkowych na działki. Był to zalążek ogrodu, a służyć miał w tym czasie do uzupełniania braków żywnościowych. W roku 1969 przeniesiony został na obecny teren z utrzymaną nazwą „Sady Żoliborskie”.

- W kategorii Miejsce Sportowo-Rekreacyjne i Turystyczne uhonorowano Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

- W kategorii Placówki Służby Zdrowia zwycięzcą zostało Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz edukacja prozdrowotna w ramach profilaktyki onkologicznej.

- Miejscem Przyjaznym Seniorom w kategorii Instytucje Usługowe została restauracja „Pod podłogą z jadłem” (w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz). Właściciel Zbigniew Dolecki stworzył przy restauracji Klub Seniora „Bratek”.

- Kategoria Uniwersytety Trzeciego Wieku – wyróżnienie przyznano Uniwersytetowi Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

- Kategoria Kluby Seniora: tytuł otrzymał Klub Mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Chomiczówka.                   

Wszyscy wyróżnieni otrzymali specjalny certyfikat oraz statuetkę autorstwa Krzysztofa Zielińskiego. Następnie odbył się koncert utworów m.in. z repertuaru Anny German w wykonaniu Joanny Rolewskiej, a na zakończenie, w miłej atmosferze, poczęstunek.

Fot 1. Wręczenie statuetki przez wiceburmistrza Włodzimierza Piątkowskiego prezesowi Zarządu ROD „Sady Żoliborskie” Sławomirowi Stefańskiemu

Dominik Taraska

redakcja miesięcznika „działkowiec”

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio