Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Regulacja stanu prawnego ROD "Bratek" w Stawiskach - 13.12.2017

W związku z prowadzonymi przez OZ Podlaski staraniami zmierzającymi do regulacji stanu prawnego ogrodów w Okręgu Podlaskim, w stosunku do których zastosowania nie miały art. 76 i 75 ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, OZP PZD informuje, iż udało się zakończyć kolejną z takich procedur.

W dn. 7 grudnia 2017 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego Polski Związek Działkowców nabył prawo własności działki geodezyjnej nr 248/5 o pow. 0,0507 ha, położonej w Stawiskach, na której znajduje się część ROD "Bratek".

Uregulowanie stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości było konieczne z uwagi na to, iż pomimo że należała ona do prywatnych właścicieli, została zagospodarowana przez PZD.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio