Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa dla zarządów płockich ROD - 13.12.2017

6 grudnia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się kolejna seria narad szkoleniowych prowadzonych w Okręgu Mazowieckim PZD, tym razem dla Zarządów płockich ROD oraz z terenu działania Delegatury Rejonowej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Marcin Werner, który powitał gości w osobach p. Krzysztofa Podlewskiego – prezesa OZM PZD oraz p. Mariusza Gaja – kierownika biura OZM PZD w Warszawie. Zapoznał wszystkich z tematyką spotkania, a następnie oddał głos prelegentom szkolenia.

Głównym tematem była prezentacja programu DGSC PZD SYSTEM oraz szczegółowe omówienie poszczególnych modułów z uwzględnieniem tych najważniejszych dla Zarządów ROD. Pan Mariusz Gaj przedstawiał zalety tego programu, ukazując jego prostotę w obsłudze podkreślając jak łatwa może stać się codzienna praca biurowa i nie tylko, jak można ułatwić zarządzanie ogrodem. Prezesi, z ciekawością zadawali szereg merytorycznych pytań co do sposobu pracy i działania programu oraz spełnienia warunków jego posiadania.

Następnie przypomniano zebranym procedurę poprawnego wypowiadania umów dzierżawy działkowej. Na przykładach omówiono tworzenie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do tego, aby wypowiedzenie umowy było skuteczne i zgodne z Ustawą o ROD.

Bardzo ważne okazały się również informacje o zdarzających się wypadkach na terenach ROD oraz o ich skutkach, a także o odpowiedzialności zarządów ROD w tych sprawach. W wyniku dyskusji padało wiele rozwiązań dla zarządów, w tym konieczność ubezpieczania ogrodu polisą OC.

Mariusz Gaj w dalszej części wyjaśnił ponownie różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie. Mocno podkreślił, że w ogrodzie umowy o dzieło praktycznie nie powinny być zawierane. Prawie wszystkie prace wykonywane w ogrodach podlegają zawarciu umowy zlecenie.

W dalszej części głos zabrał Prezes Okręgu Mazowieckiego, który omówił aktualną sytuację Związku oraz ogrodów na Mazowszu, w przededniu uchwalenia nowego Statutu PZD.

Na zakończenie Przewodniczący płockiej Delegatury Marcin Werner podziękował wszystkim za obecność oraz za dobre, merytoryczne i potrzebne spotkanie. Zachęcił do analizy treści z odbytego spotkania oraz do rozważenia i zakupu programu, który spełnia potrzeby każdego ogrodu.

Marta Werner
Kierownik Biura
OZM PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio