Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa grudziądzkich prezesów ROD - 12.12.2017

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyło się takie spotkanie świąteczne, poprzedzone naradą szkoleniową dla Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i Rejonu Grudziądza. Zbliżają się najpiękniejsze chwile w całym roku- święta Bożego Narodzenia. Takie spotkania umożliwiają zacieśnienie więzi i budowanie dobrych relacji pomiędzy zarządami ogrodów oraz wszystkimi, którym idea ogrodnictwa działkowego jest bliska. W wyjątkowym świątecznym klimacie, takie spotkanie to idealny czas, by oderwać się od natłoku codziennych spraw.

Na wstępie Wiceprezes OZ PZD pan Mieczysław Chrapiński powitał wszystkich przybyłych gości, w tym: Członka Prezydium KR PZD a zarazem Prezesa OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD pana Piotra Gadzikowskiego, członków OZ PZD oraz z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OZ PZD, oraz panie i panów prezesów zarządów ogrodów oraz gości: Wiceprezydenta Miasta Grudziądza pana Marka Sikorę, pana Marka Totleben reprezentującego senatora Andrzeja Mioduszewskiego, pana Z-ca Komendanta KM Policji mł.insp. Tomasza Szczygła, Rzecznik Prasową KM Policji - Marzenę Kostrzewską.

Gospodarz spotkania podziękował wszystkim za liczne przybycie, podziękował za pracę, a przede wszystkim za współudział w zorganizowaniu uroczystości Okręgowych Dni Działkowca Grudziądz 2017 połączonych z Jubileuszem 120 -lecia powstania ogrodu „Kąpiele Słoneczne”. Jako gospodarze tegorocznej uroczystości pokazaliśmy, że w jedności naszego Związku jest siła, a takie uroczystości są dowodem na to, że działkowcy potrafią kultywować swoje idee i tradycję.

Następnie głos zabrał Prezes OZ PZD pan Piotr Gadzikowski, który poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego Jerzego von Wieckiego, dla wielu z obecnych człowieka, który swoją osobą zjednywał ludzi, przekazywał wiedzę działkową, łagodził spory. Bardzo miłym akcentem narady szkoleniowej było wręczenie przez prezesa OZ PZD certyfikatów oraz medali z okazji Jubileuszu 120-lecia Ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, dla ogrodów zasłużonych dla idei ogrodnictwa.

Przybyli goście przekazali zebranym ciepłe słowa i zapewnienia o wspieraniu inicjatyw naszej ogólnopolskiej organizacji.

Nadrzędnym celem spotkania była narada szkoleniowa, którą poprowadził  Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski. 

Tematyka  skupiała się wokół spraw bieżących, a więc Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD, który dokona nowelizacji Statutu PZD. W tym miejscu przedstawione zostały wszystkie proponowane zmiany do obowiązującego Statutu. Nie pominięto faktu kolejnych ataków dotykających Polski Związek Działkowców ze strony tak zwanych „Niezależnych działkowców”, jak również przedstawiona została problematyka prac zarządów rod i zdarzających się uchybień. Dokonana została również prezentacja wdrażanego programu komputerowego dla rod – DGCS PZD System.

 

Tekst i foto

Małgorzata Jasińska – prezes ROD „Niezapominajka”

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio