Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD im. Kilińskiego w Staszowie - 24.11.2017

W dniu 18 listopada br. w ROD im. Kilińskiego w świętokrzyskim Staszowie odbyła się impreza integracyjna połączona z obchodami Dnia Działkowca. Uczestniczyli w niej członkowie ogrodowej społeczności wraz z rodzinami, a także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Staszowa Pan Leszek Kopeć oraz przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach – Dyrektor biura Jan Stańczyk. Oprócz integracji środowiska i wspólnej zabawy, Dzień Działkowca zawsze jest również doskonałą okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla istnienia i rozwoju ROD. Wobec powyższego działkowcom, którzy w szczególny sposób angażowali się przez lata w życie Ogrodu wręczono brązowe, srebrne i złote odznaki. Prezes ROD im. Kilińskiego Pan Aleksander Lis otrzymał z kolei dyplom z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce. Podobny dyplom, wraz z ogrodowymi upominkami wręczono również Burmistrzowi Miasta Staszowa. Odbierając pamiątki Pan Burmistrz podkreślił, jak ważne są rodzinne ogrody działkowe w życiu miast, gdyż działkowcy niejako sami utrzymują piękne tereny zielone, służące całym społecznościom. Podczas rozmowy z Burmistrzem poruszono także kwestię ewentualnej możliwości udzielenia przez Urząd Miasta w Staszowie dotacji na wymianę infrastruktury ROD, konkretnie zaś ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu. Burmistrz zapewnił, że Miasto planuje w przyszłym roku zabezpieczyć w budżecie sumę 50 tys. zł. na dofinansowanie działalności organizacji i stowarzyszeń z terenu Gminy, wobec czego ROD im. Kilińskiego ma bardzo duże szanse na uzyskanie wsparcia w postaci środków pieniężnych. Zebrani na imprezie wysłuchali również wykładu ogrodowego Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej Pana Zbigniewa Korpackiego na temat szeroko pojętej ochrony roślin, który następnie odpowiadał na pytania zainteresowanych słuchaczy. Znakomitą atmosferę dopełniły wspólne rozmowy przy stole w Domu Działkowca oraz pieczenie kiełbasek.  
Anna Pańczyk
inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio