Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu obradował w ROD im. 2 Armii WP - 23.11.2017

 

 

 

- Chcemy zobaczyć najlepszy Ogród w Polsce - mówili latem członkowie Okręgowego  Zarządu PZD w Poznaniu.

- Zapraszam do ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego – odpowiedział jego prezes Zdzisław Śliwa. Przyjechali jesienią 20 listopada, by w świetlicy tego Ogrodu odbyć posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD. Zanim rozpoczęły się obrady I wiceprezes ROD Zenon Ptak oprowadził gości pokazując nie tylko najlepsze działki. Niektórzy mówili, że widać wojskowy, dobry porządek.

Bogaty program posiedzenia spowodował, że wzięli w nim udział nie tylko członkowie Okregowego Zarządu, ale także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów. Nie zabrakło też gości. Posła Krzysztofa Paszyka reprezentował jego asystent Paweł Henicz. Z Urzędu Miasta Poznania przybyli Gerard Heigelmann- zastępca Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz Barbara Woźniak z tego Wydziału. Po raz pierwszy w posiedzeniu Okręgu uczestniczył Sylwester Pawałowski  - prezes Miejskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, z którym corocznie współpracujemy przy organizacji dożynek miejskich w Poznaniu. Z biura Krajowej Rady PZD przyjechała Pani Joanna Ziomek.

Podsumowanie obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Okręgu było okazją nie tylko do przypomnienia najważniejszych wydarzeń tego Jubileuszu, ale także do wręczenia Medali Jubileuszowych oraz dyplomów uznania wyróżnionym dzialkowcom. Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa podziękował wszystkim ogrodom działkowym Okręgu, które uroczyście obchodziły Jubileusz, czym dały dowód swojej postawy wobec tradycji i dorobku ogrodnictwa działkowego. Zbliżający się XIII Nadzwyczajny Zjazd PZD i główne problemy, które przed nim stoją znalazły odbicie w porządku obrad. Rozmawiano o nowelizowanym statucie stowarzyszenia podkreślając, że proponowane zmiany przyczynią się do poprawy prawa związkowego i wychodzą naprzeciw  oczekiwaniom działkowców. Równie ważnym tematem było omówienie przez dyrektor biura Agatę Wróbel potrzeb i możliwości dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowgo w Okręgu. Dostrzeżono szansę budowy nowych ogrodów bądź powiększania istniejących w miejscowosciach, w których takie zapotrzebowanie występuje. Oceniono również funkcjonowanie kolegiów prezesów w Okręgu i przedstawiono nową uchwałę Prezydium Krajowej Rady regulujacą działalność kolegiów. Zastępca Prezesa OZ PZD Sylwester Chęciński podkreślił, że Okręg Poznański ma bogate doświadczenia na tym polu i działalność kolegiów prezesów jest u nas uznawana za niezwykle ważne forum do podejmowania istotnych dla lokalnych środowisk tematów funkcjonowania ogrodów działkowych, zwłaszcza w relacjach z władzami samorządowymi powiatów, miast i gmin. Pozytywne efekty dotychczasowej  regulacji stanu prawnego gruntów ROD przez Okręg na podstawie art. 75 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych omówiła Pani Anna Socha podkreślając, że uregulowano w ten sposób prawa do gruntów dla 76 ROD na powierzchni 540,2876 ha. Prawo to zostało uwidocznione wpisami do ksiąg wieczystych dla 50 ROD. Na zakończenie regulacji przeciągającej się z powodów administracyjnych oczekuje jeszcze 18 ROD w całości i 7 ROD w części. Bezpieczeństwu w ogrodach działkowych, zwłaszcza w okresie zimy poświęcił swoje wystąpienie przewodniczący komisji bezpieczeństwa Mariusz Zieliński.Mówił o współpracy z Policją i Strażą Miejską, poinformował o ustaleniach zapadłych po rozmowach z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji, efektem czego jest pismo adresowane do ROD, które zostało wręczone przewodniczącym kolegiów prezesów. Czytamy w nim m.in. że zbliżająca się zima jest okresem trudnym zwłaszcza dla osób, które nocują w takich miejscach jak ogrody działkowe. Opuszczone altany działkowe to cele nie tylko osób bezdomnych, ale także alkoholików czy narkomanów. Mimo wciąż jesiennej aury, już teraz należy docierać do takich osób i oferować im pomoc. Zbliżające się spadki temperatur mogą stwarzać zagrożenie zdrowia i życia ludzi przebywających na terenach ogrodów. Ważne jest, aby te osoby wiedziały, że istnieją bezpieczne miejsca jak ośrodki pomocy społecznej, gdzie mogą przetrwać okres mrozów. W takie działania należy włączyć zarządy ROD, a policjantom dzielnicowym z danego rejonu zlecić prowadzenie rozpoznania miejsc, gdzie mogą przebywać ludzie potrzebujący pomocy.Ostatnim, ale niezwykle ważnym tematem było przygotowanie Okręgu do wdrażania programu komputerowego „DGCS PZD System”.Zademonstrowano wersję demonstarcyjną programu, a wiceprezes OZ Robert Klimaszewski podzielił się wnioskami z prowadzonego w swoim ogrodzie badania  pilotażowego podkreślając, że program spełnia oczekiwania i będzie bardzo przydatny dla ROD.

W szerokiej dyskusji zabierali głos goście oraz członkowie OZ. Joanna Ziomek przekazała pozdrowienia od Prezesa PZD oraz omówiła istotne sprawy związane z potrzebą  rozwoju ogrodów i poinformowała o rozpoczynającym się procesie przygotowywania ustawy reprywatyzacyjnej, której zapisy mogą mieć znaczenie dla dalszego bezpieczeństwa ogrodów działkowych. Pozytywnie oceniła też dokonania Okręgu w sferze regulacji stanu prawnego grutów. Gerard Heigelmann przekazał działkowcom informacje o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały umożliwiającej dofinansowanie inwestycji w ROD, które rozpocznie się od nowego roku. Sylwester Pawałowski podziękował działkowcom za dobrą współpracę i zaprosił do wspólnej organizacji kolejnych dożynek w Poznaniu  pod patronatem Marszałka Województwa, a asystent posła Paszyka Paweł Henicz przekazał pozdrowienia i zapewnienia o woli wspierania działkowców na każdym polu przez Pana Posła. Jan Molski, Zbigniew Mikołajczak, Teresa Lorenz, Henryk Sobański (honorowy prezes OZ PZD) oraz Donata Strońska zabierali głos w dyskusji odnosząc się do podnoszonych tematów. Zebrani podjęli też 2 stanowiska w sprawach nowelizacji statutu PZD oraz dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Dokonano także wyboru nowej sekretarz Okręgu, którą została Teresa Lorenz.

Członkowie Okręgowego Zarzadu byli zadowoleni z obrad i z wizyty w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego.

Tekst: Zdzisław Śliwa
Zdjęcia: Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio