Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie podsumowujące działalność trzech ROD w Ujściu - 31.10.2017

W dniu 17 października 2017 roku w Ujskim Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące działalność trzech ujskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych: ROD „Huta Szkła”, „Malina” oraz „Krokus” Mirosław Ujski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile w osobach: Prezesa Mariana Praczyka, Wiceprezes – Marii Fojt oraz Inspektora OZ PZD – Igi Dmitroca. Obecni byli również przedstawiciele Zarządów Ogrodów i Komisji Rewizyjnych. Obecne były również władze samorządowe: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Radna Rady Powiatu Pilskiego Agnieszka Magnucka, Wicestarosta – Stefan Piechocki oraz Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki.

Prezes powitał zaproszonych gości, następnie wspomniał o historii ogrodu, współpracy z samorządami, zaś Pani Maria Fojt opowiedziała o aktualnej sytuacji ujskich ogrodów i problemach z jakimi się borykają.

Ujskie ogrody zajmują łącznie 18,3 ha powierzchni. Ogród „Krokus” w Mirosławiu Ujskim powstał w roku 1978 i jako jedyny posiada podstawową infrastrukturę. ROD „Malina” w Ujściu jest ogrodem z 34 - letnią historią, jednak jego podstawowym problemem jest brak energii i wody. ROD „Huty Szkła” jest największym ujskim ogrodem, posiada 53 – letnią tradycję , a największym jego problemem, oprócz braku wody i energii, są niezagospodarowane działki.

Następnie głos zabrali samorządowcy oraz odbyła się dyskusja z przybyłymi działkowcami. Wicestarosta Stefan Piechocki mówił, że samorządy widzą potrzebę wspierania ogrodów działkowych, m.in. po to by uświadamiać rolę przyrody wśród przyszłych pokoleń, bowiem w dzisiejszych czasach nie tylko emeryci lubują się w spędzaniu czasu na działkach. Rośnie zainteresowanie ogródkami wśród młodych ludzi.

Burmistrz Ujścia, Roman Wrotecki potwierdził potrzebę inwestowania w ROD. Podziękował w tym miejscu Radzie Miasta, która podjęła uchwały co do środków finansowych dla ogrodów. Poinformował o postępie rozmów w sprawie uregulowania roszczenia do gruntów ROD „Huty Szkła”, potrzebie doprowadzenia wody do ogrodów „Malina” (być może udałoby się sfinalizować budowę kanalizacji przy okazji przebudowy przy ul. WP) oraz finansowaniu potrzeb ogrodu „Krokus” w Mirosławiu Ujskim. Burmistrz zobowiązał się w miarę możliwości pomoc finansowo ogrodom, kiedy UM w Ujściu uda się pozyskać fundusze z UE.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski odniósł się do znaczenia ROD wśród młodych pokoleń, poinformował, że Powiat Pilski wspiera działkowców. W tym roku przekazał na rzecz ROD Powiatu Pilskiego 29 tys. zł.

Następnie odbyła się dyskusja z przedstawicielami samorządów ROD podczas której omawiano aktualne problemy ale również propozycje rozwoju ogrodów. Spotkanie przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze.

 

Iga Dmitroca

Inspektor OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio