Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca we Wrocławiu - 13.09.2017

W dniu 9 września 2017r. na terenie ROD ”Marzenie” we Wrocławiu miała miejsce uroczystość Okręgowych Dni Działkowca. Przebiegały one pod hasłem Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.
       W uroczystości Okręgowych Dni Działkowca wzięło udział blisko 300 osób z niemal wszystkich ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego. Na uroczystość przybyło wielu prezesów, członków zarządów. Wzięli w niej udział członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zasłużeni działacze ogrodnictwa działkowego, uczestnicy okręgowych konkursów „Rodzinny Ogród Działkowy” i „Wzorowa Działka” 2017.
       Gośćmi Okręgowych Dni Działkowca byli:
Dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego - Pan Jacek Jemioła, Burmistrz Miasta Oława – Pan Tomasz Frischmann, Burmistrz Miasta i Gminy Syców – Pan Sławomir Kapica, Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska – Pan Adam Ruciński, Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz – Pan Jarosław Głowacki oraz przedstawiciel Prezydenta Wrocławia Pani Agnieszka Cybulska – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
       Referat okolicznościowy wygłosił Prezes Okręgowego Zarządu we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski. W swoim wystąpieniu przedstawił historię ogrodnictwa działkowego w Europie i Polsce informując, iż pierwsze ogrody działkowe pojawiły się w Niemczech 200 lat temu w Kilonii. Na ziemiach polskich pierwszy ogród działkowy powstał 194 lata wstecz w Koźminie Wielkopolskim, który to ogród istnieje do dnia dzisiejszego. Tam też w bieżącym roku w dniu 1 lipca odbyła się krajowa inauguracja Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego z udziałem Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusz Kondrackiego, władz województwa wielkopolskiego i władz miasta Koźmina Wielkopolskiego. Prezes OZ wspomniał także o pierwszych ogrodach „szreberowskich” w latach 70-tych XIX wieku i pierwszych ogrodach pracowniczych powstałych pod koniec XIX w. z programem społecznym. W tymże czasie w 1897r. powstał w Grudziądzu ogród działkowy „Kąpiele Słoneczne”, który istnieje również obecnie . Jest to ogród, który ze względów organizacyjnych dał początek dzisiejszego ogrodnictwa działkowego i dlatego w bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 120-lecia. Prezes Okręgu poinformował, że pierwszy ogród działkowy we Wrocławiu istniejący do dzisiaj w rejonie ul. Glinianej powstał w 1901r., a następne w 1911, 1919, 1929 i w latach 30-tych XX wieku. Wiele z tych ogrodów istnieje do dnia dzisiejszego. Podkreślił, że ówczesne władze Wrocławia nadały ogrodom status ogrodu stałego. Przypomniał, że największy rozwój ogrodnictwa działkowego nastąpił w dekadzie lat 80-tych XX w., kiedy to w okręgu wrocławskim zorganizowano ponad 60 ogrodów działkowych.
            Prezes Okręgowego Zarządu poinformował, że Krajowe Dni Działkowca odbyły się w dniu 28 sierpnia 2017r. w Bytomiu z udziałem blisko 1.000 działkowców przybyłych z całej Polski, w tym 45 osobowej delegacji z okręgu wrocławskiego. Zwrócił uwagę na list, który skierował do uczestników Krajowych Dni Działkowca Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Andrzej Duda, który podkreślił znaczenie ogrodów działkowych dla rodzin, społeczeństwa, miast i gmin stwierdzając, że ogrody należy chronić gdyż są potrzebne. Krajowe Dni Działkowca odbywały się pod przywództwem Prezesa Związku podczas których uhonorowano wielu działaczy Związku pamiątkowymi medalami i odznakami PZD.
            Prezes Okręgu podkreślił, że tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca przebiegają w poczuciu sukcesów jakie odniesione zostały w regulowaniu stanu prawnego terenów ROD, zrealizowania ponad 30-tu zadań inwestycyjnych i zorganizowania wielu szkoleń, które ukończyło ponad 1.000 nowych działkowców.
            Kończąc swoje wystąpienie Prezes Okręgu złożył serdeczne życzenia wszystkim działkowcom i działaczom Związku oraz podziękował przybyłym Burmistrzom i Wojewodzie Dolnośląskiemu za pomoc i wsparcie ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim.
            Po wystąpieniu Prezesa Okręgu – Dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego Pan Jacek Jemioła odznaczył długoletniego Prezesa ROD „Szczepin” we Wrocławiu – Pana Henryka Machynię Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP. W okresie kierowania ogrodem – ROD „Szczepin” uzyskał trzykrotnie tytuł laureata Konkursu Krajowego. Dyrektor Biura Wojewody wręczył również odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa Prezesowi ROD im. „T. Kościuszki” – Panu Mieczysławowi Choince, Prezesowi ROD „Elektron” – Panu Zbigniewowi Skrzypczakowi, Prezesowi ROD im. „B. Chrobrego” w Oławie – Pani Pelagii Mamzerowskiej i Prezesowi ROD „Przodownik” – Pani Zofii Zielińskiej.
            Słowa podziękowania za tak wysokie odznaczenie państwowe przekazał Pan Henryk Machynia oraz Pani Pelagia Mamzerowska wskazując na docenienie ich działalności i pracy społecznej na rzecz rodzin działkowców oraz w ramach Polskiego Związku Działkowców.
            Doceniając pomoc i życzliwość, która jest kierowana do rodzinnych ogrodów działkowych – Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski wraz z                I Wiceprezesem mgr Barbarą Korolczuk, członkiem Prezydium Krajowej Rady odznaczył najwyższą odznaką Polskiego Związku Działkowców „Za Zasługi dla PZD” – Burmistrza Miasta Oława Pana Tomasza Frischmanna oraz Burmistrza Miasta i Gminy Środa Śląska – Pana Adama Rucińskiego. Zarówno Burmistrz Oławy jak i Burmistrz Środy Śląskiej w swoich wystąpieniach podziękowali za tak zaszczytne wyróżnienie, jakim było wręczenie im najwyższego odznaczenia PZD. Potwierdzili wolę dalszej dobrej współpracy z ogrodami, deklarując im niezbędną pomoc.
            Odznakę „Za Zasługi dla PZD” wręczono również 4 zasłużonym działaczom Panu Romanowi Bihunowi z ROD „Raków”, Panu Kazimierzowi Kielerowi i Panu Edwardowi Marcińczakowi z ROD „Kolejarz” w Oleśnicy oraz Pani Grażynie Wysockiej z ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach.
            Okręgowe Dni Działkowca były również okazją do wręczenia zasłużonym działaczom Związku i wzorowym działkowcom złotej odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Odznakę tę wręczono : Marianowi Brzoza i Waldemarowi Wolskiemu, Krystynie Gorzula z ROD ”Lotnik”, Pani Marii Flasza z ROD „ZNTK” Oleśnica, Eugeniuszowi Gozdowiakowi z ROD „Słonecznik”, Marianowi Iskierka, Janowi Krzywińskiemu z ROD im. „K. Kamieńskiego”, Janowi Kowalskiemu, Franciszkowi Skrzypniakowi, Stanisławowi Szambelan, Kazimierzowi Zdybel z ROD „Sahara”, Mieczysławowi Kuśmierz i Urszuli Tokarskiej z ROD „Kolejarz” w Strzelinie, Janowi Marzec, Witoldowi Smolarskiemu z ROD „Sępolno”, Władysławowi Mitoraj i Czesławie Remdejko, Stanisławowi Zadrożnemu z ROD „Jeżyny”, Józefowi Sperzyńskiemu z ROD „Kolejarz” w Oleśnicy , Tadeuszowi Stawickiemu, Janowi Wawrzyniakowi z ROD „Pszczółka”, Irenie Zymlińskiej z ROD „Raków” w Psarach.
            W dalszej części uroczystości Prezes okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski nawiązując do Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego wręczył wraz z I Wiceprezesem OZ mgr Barbarą Korolczuk w podziękowaniu za długoletnią współpracę pamiątkowe Medale przyznane przez Prezesa PZD Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców Panu Sławomirowi Kapica oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz Panu Jarosławowi Głowackiemu. Burmistrzowie w ciepłych słowach podziękowali za wyróżnienie deklarując dalszą współpracę z ogrodami.  
            Medale Jubileuszowe wraz z Dyplomami Prezesa Krajowej Rady zostały także wręczone 37 zasłużonym, wieloletnim działaczom ogrodnictwa działkowego i Polskiego Związku Działkowców. Na samym wstępie Prezes Okręgu wręczył córce Danucie i synowi Januszowi Tomaszewskim przyznany pośmiertnie Medal 120-lecia Henrykowi Tomaszewskiemu, byłemu długoletniemu Prezesowi ROD „Obrońca” i byłemu Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej i byłemu Wiceprzewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
            Po wręczeniu Medali, grupie działaczy wręczono specjalne Dyplomy Jubileuszowe tj. Piotrowi Dobrzyńskiemu – Prezesowi ROD „Radość”, Ryszardowi Machniakowi – Prezesowi ROD „Poświętne”, Marii Ptak - Prezesowi ROD „WZMot”, Pani Barbarze Trzak – Prezesowi ROD „X-lecia”.  
            W kolejnym punkcie uroczystości Prezes Okręgu wraz z I Wiceprezesem dokonał wręczenia  pucharów i dyplomów Prezesa Krajowej Rady zarządom, które obchodzą w 2017r. Jubileusz swojego istnienia. Puchary i dyplomy wręczono z okazji 70-lecia ROD „Kolejarz” w Oleśnicy, ROD „Pszczółka”, ROD „Sępolno” i ROD „ZNTK” w Oleśnicy. Z okazji 65-lecia – ROD im. K. Kamieńskiego” i ROD „Pilczyce”, z okazji 50-lecia – ROD „Nasza Wiosna”, z okazji 45-lecia ROD „Związkowiec”, 40-lecia – ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach oraz z okazji 35-lecia - ROD „Jeżyny”, ROD „Elektron”, ROD „Lotos” w Oleśnicy, ROD „Sahara” we Wrocławiu.
            Podczas uroczystości głos zabrała również przedstawiciel Prezydenta Wrocławia Pani Agnieszka Cybulska-Małycha – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, która poinformowała o uwzględnieniu w nowym studium zagospodarowania przestrzennego zdecydowanej większości wniosków zarządów ROD co w sposób zasadniczy zmienia obecną niekorzystna sytuację. Uczestnicy uroczystości szczególnie działkowcy z Wrocławia z aplauzem przyjęli złożona deklarację.
            W dalszej części uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursów okręgowych. Przewodniczący Okręgowej Komisji Konkursowej Pan Zbigniew Knapek odczytał Uchwałę Prezydium OZ o zatwierdzeniu wyników Konkursu „ROD 2017r.”, w którym I miejsce zajął ROD „Kolejarz” w Strzelinie , II miejsce – ROD „Żywioł” w Wołowie, i III miejsce ROD „Związkowiec” we Wrocławiu. Kolejne miejsca zajęły ogrody : „Relaks” w Górze, „Przodownik”, im. „B. Chrobrego” w Oławie, im. „St. Staszica” w Oławie, „Sasanka” w Sobótce, „Spółdzielca”, „Kolejarz” w Żmigrodzie, „Dolinka”, „Poranek” w Wiązowie, „Róża” w Oleśnicy, „X-lecia”, „Marzenie” w Górze. Laureatom i pozostałym uczestnikom wręczono puchary, dyplomy i nagrody.
            Przewodniczący Okręgowej Komisji przedstawił również Uchwałę Prezydium OZ o rozstrzygnięciu Konkursu „Wzorowa Działka 2017r.” I miejsce zajęło 5 działek, w tym z ROD „Nadzieja”, „Pierwiosnek” w Oławie, „Różanecznik”, „WZMot” i „Zgoda” w Jelczu Laskowicach. II miejsce zajęło 7 działek z ROD im. „B. Chrobrego”, „Kolejarz” w Strzelinie, „Lotos” w Oleśnicy, „Pierwiosnek” w Oławie, „Północ” w Międzyborzu, im. „St. Staszica” w Oławie i „Żywioł” w Wołowie, III miejsce zajęło 8 działek tj. z ROD „Kolejarz” w Żmigrodzie, „Oaza”, „Piast”, „Sasanka’ w Sobótce, im. „St. Staszica” w Oławie, „Ślęża” w Sobótce, „Zgoda” w Sycowie i „Złotniki”. Laureatom i pozostałym uczestnikom Konkursu wręczone zostały dyplomy i nagrody.
            Uroczystość Okręgowych Dni Działkowca i Jubileuszu 120-lecia przebiegały we wspaniałej, atmosferze, w poczuciu jedności organizacyjnej przy pięknej, słonecznej pogodzie. Podczas uroczystości wspaniale zaprezentował się , grał i śpiewał Ludowy Zespół „Sycowiacy”, którego liderem i członkiem jest Pan Henryk Cybulski – Prezes ROD „Zgoda” w Sycowie i członek Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.
            Pod koniec uroczystości Okręgowych Dni Działkowca wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek serwowany przez firmę cateringowa „Mistrz Grilla” – karkówka, gulasz „strogonow” i kiełbasę.
            Należy sądzić, że piękna uroczystość na długo zapadnie w pamięci działkowców, działaczy rodzinnych ogrodów działkowych Polskiego Związku działkowców.
Osobno zamieszczono wykaz działaczy PZD uhonorowanych Medalami i Dyplomami 120-lecia  (zał.1) oraz Uchwały Prezydium OZ o rozstrzygnięciu Konkursów Okręgowych (zał. 2 i 3).  
 
 
                                                           Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu
                                                                                  mgr Janusz Moszkowski
 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio