Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wczasy dla seniorów w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży - 19.07.2017

Wczasy dla seniorów  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży  maja swoją długoletnią historię. W 2017 roku odbyły się w dniach 3-15 lipca po raz 43. W wypoczynku  tym  uczestniczyło 40  seniorów z ROD i miasta Chodzieży. Organizatorami wypoczynku był Zarząd ROD, który udostępnił Dom Działkowca i teren ogólny ogrodu oraz władze samorządowe Miasta Chodzieży, które od 43 lat zabezpieczają środki finansowe na ten wypoczynek. Współorganizatorem był również Polski Komitet Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz Chodzieski Klub Gospodarczy.

Z ramienia ROD opiekunem wypoczywających  seniorów była Pani Helena Frąckowiak - sekretarz Zarządu ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży. Seniorzy mieli możliwość wypoczywać w otoczeniu zieleni działkowej. Dla wielu seniorów to czas na rozmowę i nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami. Dla wypoczywających  zorganizowano spotkanie z Burmistrzem  m. Chodzieży p. Jackiem Gursz, który poinformował o pozyskanych środkach unijnych na inwestycje w mieście oraz na temat organizowanej konferencji nt. rewitalizacji. Seniorzy przekazali Burmistrzowi wiele cennych uwag na temat funkcjonowania miasta. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży st. sierżant Marta Migdalczyk oraz sierżant Beata Składanowska przekazały seniorom  niezbędną  wiedzę  na temat ich  bezpieczeństwa. Uczestnikiem wypoczynku był lekarz p. Jerzy Tomalik, który  udzielił seniorom wiele cennych uwag  dotyczących  ich zdrowia. Zorganizowano również wycieczkę  autokarową do Biskupina.

W sobotę 15 lipca odbył się piknik, podczas którego podsumowano  wczasy dla seniorów. Na zaproszenie Prezesa Zarządu ROD p. Adama Daszkowskiego uczestniczyli w tej uroczystości Maria Fojt Wiceprezes OZ PZD w Pile, Jacek Gursz Burmistrz Chodzieży, Chodzieski Klub Gospodarczy  reprezentował Prezes  p. Roman Pietruszka.

Maria Fojt  podziękowała w imieniu Polskiego Związku Działkowców organizatorom  za organizację wczasów oraz Burmistrzowi za  43 letnią pomoc władz miasta  Chodzieży w tą formę wypoczynku, niezwykle ważną dla osób starszych z rodzinnych ogrodów działkowych oraz miasta Chodzieży. Pan Burmistrz Jacek Gursz w swoim wystąpieniu zapewnił uczestników wypoczynku oraz organizatorów i Związek, że władze miasta zawsze wspierały i wspierać będą rodzinne ogrody działkowe, a organizatorzy wczasów dla seniorów w przyszłym roku  otrzymają wsparcie finansowe. Pomoc dla tej formy wypoczynku w swoim wystąpieniu zapewnił  również Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego - p. Roman Pietruszka.  Prezes Zarządu ROD  p. Adam Daszkowski zapewnił wszystkich seniorów, którzy już w tym roku potwierdzili  swój udział w wypoczynku  w 2018 roku, że przyjmie wszystkich chętnych. Zaproszeni goście życzyli  seniorom zdrowia i miłej zabawy.

Seniorzy byli bardzo zadowoleni z wypoczynku w ogrodzie działkowym. Przy muzyce i poczęstunku bawili się do późnych godzin wieczornych.

 

M. F.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio