Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie w Myśliborzu - 18.07.2017

Na zaproszenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD Barlinka, Chojny , Dębna, Lipian i Myśliborza. W dniu 15.07 br. z Prezesami spotkali się Prezes OZ oraz inspektor ds. inwestycji. Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia dotyczące nieodpowiedzialnych ataków ze strony grupki tzw. „wolnych działkowców” oraz niektórych mediów, następnie prace nad nowelizacją statutu PZD, jubileusz 120- lecia ogrodnictwa działkowego a w tym krajowe, okręgowe i ogrodowe dni działkowca oraz bieżące sprawy poszczególnych ogrodów. W toku dyskusji zasygnalizowano, że nie wszystkie samorządy gmin przejawiają troskę o ogrody działkowe, konieczność pomocy w zakresie wycinki drzew przy ogrodzie w Chojnie, które zagrażają użytkownikom działek.

Omówiono możliwość pozyskania środków z tzw. „małych grantów” – „programu społecznik”. Zasygnalizowano konieczność rozdzielenia działalności konserwacyjnej od działalności remontowej w ROD w celu ograniczenia tworzenia zbędnej dokumentacji przy małych wartościach zadań.

Inspektor ds. inwestycji 

Robert Szymański

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio