Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Problem pojawiających się dzików w ROD - 14.07.2017

Zmniejszenie populacji dzików czy wyrpowadzenie ich z miast to problemy, z którymi boryka się wiele miast, podobnie jak  skuteczne zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom miast.  W Chojnej rozmawiano o tym podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Chojna i kół łowieckich, których obwody łowieckie graniczą z miastem.

Dziki szybko przyzwyczajają się do tego, że ten sposób zdobywania pożywienia jest łatwiejszy i o wiele bardziej skuteczny. Koiejne pokolenia uczą się przez to żebrania o pokarm, opuszczają swoje naturalne środowisko, aby zamieszkać w okolicach siedzib ludzkich.

Dlatego musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać: nigdy nie dokarmiać dzików; nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych; należy utrzymywać czystość i porządek na terenach posesji - zbierać opadłe owoce i kosić trawę; na terenach zabudowy wielorodzinnej zamykać miejsca przeznaczone na śmietniki i nie pozostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na odpady komunalne; naprawiać ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzików na posesję i działki; zamykać na noc wejścia do przydomowych ogrodów i ogrodów działkowych.

Należy pamiętać o tym, by nie wyrzucaj resztek pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nie dokarmiać dzików! Chcąc uniknąć zagrożenia ze strony dzików powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zauważenia tych zwierząt, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w tym w szczególności: w przypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, należy spokojnie oddalić się z tego miejsca; w żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, nie straszyć ani tym bardziej atakować je lub gonić; szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zauważenia lochy z prosiakami, która chroniąc młode, może być bardzo niebezpieczna, dzik sprawiający wrażenie oswojonego jest nadal zwierzęciem dzikim, dlatego nie wolno do niego podchodzić, próbować głaskać lub dotykać i karmić; spacerując z psem należy trzymać go zawsze na smyczy, ponieważ ujadający i atakujący pies może być przyczyną szarży dzika; nie wolno szczuć dzików psami; nie podejmować próby łapania dzików oraz nie przeganiać dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki, ponieważ osaczone mogą zaatakować; ranny dzik np. w skutek zderzenia z samochodem, może być bardzo agresywny; w miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren i tropy dzika) należy zachować szczególną ostrożność. Pamiętaj, dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany!

Źródło: chojna.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio